Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Julkaisut

Julkaisut


Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

02.05.2012 Ohjelmatyö

Ossin verkos­to­viesti: puheen­joh­taja Timo Heino­sen tervei­set

02.04.2012 Ohjelmatyö

Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

29.03.2012 Ohjelmatyö

Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

21.03.2012 Talous Työ

Kasvua hake­massa -semi­naari

19.01.2012 Ohjelmatyö

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

23.10.2011 Järjestö Tiedote Vaalit

Katai­nen: Nyt vaadi­taan lujuutta, määrä­tie­toi­suutta, vastuun­tun­toi­suutta ja harkit­se­vai­suutta

11.10.2011 Tiedote

Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous lauan­taina 22.10.2011 Helsin­gissä

23.09.2011 Järjestö Vaalit

Jan Vapaa­vuori: Budjet­ti­rii­hen loppu­tu­los turvaa osto­voi­maa

15.09.2011 Tiedote

Edus­kun­nan täysis­tunto: päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus ajan­koh­tai­sesta talous­ti­lan­teesta

08.09.2011 Talous