• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Julkaisut

  Julkaisut


  Viisi vaih­toeh­toa

  07.09.2010 Ohjelmatyö

  Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

  09.08.2010 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

  08.04.2010 Ohjelmatyö

  Lausunto opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä

  28.01.2010 Ohjelmatyö

  Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

  Ohjelmatyö

  Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

  10.12.2009 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

  08.12.2009 Ohjelmatyö

  Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

  30.09.2009 Vaalit

  W vai Niken logo?

  16.05.2009 Talous

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

  19.04.2009 Ohjelmatyö