Edus­ta­jat Espoossa: Tunkua oli tääl­lä­kin

Julkaistu: 07.02.2020

Kiitos keskus­te­luista Espoo, nähdään taas!

Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viimei­senä kier­tue­päi­vänä 3. helmi­kuuta Espoo­seen. Mukana nähtiin puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen ja Sanni Grahn-Laaso­nen, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen, kansan­edus­ta­jat Jukka Kopra, Kari Tolva­nen, Elina Lepo­mäki, Sari Multala, Sari Sarko­maa, Terhi Koulu­mies, Pihla Keto-Huovi­nen, Heikki Vest­man, Juhana Vartiai­nen, Pia Kauma, Ruut Sjöblom, Mia Laiho, Sofia Vikman, Ben Zyskowicz ja puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sekä kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Matias Pajula.

Puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­si­vät yhteensä 22 paik­ka­kun­taa viikon sisällä. Pysäh­dyk­siä oli Kemi­jär­vellä, Rova­nie­mellä, Kemissä, Oulussa, Kokko­lassa, Vaasassa, Seinä­joella, Porissa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Mikke­lissä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Lappeen­ran­nassa, Joen­suussa, Kuopiossa, Kajaa­nissa, Tampe­reella, Hämeen­lin­nassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsin­gissä.

Kuopion ja Oulun kier­tue­ta­pah­tu­mien yhtey­dessä järjes­tet­tiin kesän 2020 puolue­ko­kouk­seen tehtä­vän tavoi­teoh­jel­man julki­nen keskus­te­lu­ti­lai­suus.

Kier­tu­eella oli mukana myös pöytä­lätkä ja kuten mainok­sis­sa­kin luvat­tiin, nyt oli mahdol­li­suus haas­taa kansan­edus­taja joko poli­tii­kassa tai pöytä­lät­kässä!

Kiitos keskus­te­luista Espoo, nähdään taas!