Kokoo­mus hyppäsi karao­ke­bus­siin ja otti suun­naksi Mikke­lin – “Jäi musiik­ki­vaihde päälle”

Julkaistu: 07.02.2020

Kiitos keskus­te­luista Mikkeli, nähdään taas!

Kansan­edus­ta­ja­kier­tu­een kolman­nen päivän yksi pysäh­dys­paikka oli Mikkeli ja kaup­pa­kes­kus Stella – siellä olivat mukana puheen­joh­taja Petteri Orpo, vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen ja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä kansan­edus­ta­jat Jukka Kopra, Marko Kilpi, Sari Multala, Sinuhe Wallin­heimo, Pia Kauma, Terhi Koulu­mies sekä puolusih­teeri Kris­tiina Kokko.

Matka päivän ensim­mäi­seltä etapilta Jyväs­ky­lästä kohti Mikke­liä tait­tui nopeasti laulun siivit­tä­mänä karao­ke­bus­sissa, mikki kiersi tiuhaan tahtiin ja laulua ei olisi malt­ta­nut lopet­taa.

Puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­si­vät yhteensä 22 paik­ka­kun­taa viikon sisällä. Pysäh­dyk­siä oli Kemi­jär­vellä, Rova­nie­mellä, Kemissä, Oulussa, Kokko­lassa, Vaasassa, Seinä­joella, Porissa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Mikke­lissä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Lappeen­ran­nassa, Joen­suussa, Kuopiossa, Kajaa­nissa, Tampe­reella, Hämeen­lin­nassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsin­gissä. Kuopion ja Oulun kier­tue­ta­pah­tu­mien yhtey­dessä järjes­tet­tiin kesän 2020 puolue­ko­kouk­seen tehtä­vän tavoi­teoh­jel­man julki­nen keskus­te­lu­ti­lai­suus.

Kiitos keskus­te­luista Mikkeli, nähdään taas!