Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Julkaisut

Kategoria: Julkaisut

Tälle sivulle on koottu kaikki kategoriassa "Julkaisut" oleva sisältö.

Palaa Tuoreimmat sisällöt -pääsivulle tästä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

18.02.2016 Sivistys

Arto Sato­nen: Rima korkealla, neuvot­te­luilla tulos­vas­tuu

17.02.2016 Työ

Outi Mäkelä: Sote-palve­lut ja ihmi­nen maakun­tien edelle

Terveys

Grahn-Laaso­nen kuntien tehtä­vien purusta: Vähem­män byro­kra­tiaa, enem­män aikaa opet­ta­mi­seen

Sivistys

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus 2016

13.02.2016 Järjestö

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­riksi Janne Peso­nen

Järjestö

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

Talous Työ

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Kannat Sivistys

Henrik Vuor­nos Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

11.02.2016 Rekry-uutisia

Kokoo­mus: Tavoit­teena oltava laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut sekä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen

10.02.2016 Terveys