Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto jatkaa kauden loppuun vara­pu­heen­joh­ta­jien Ali-Reza Abda­lin ja Pekka Simo­sen johdolla

Julkaistu: 16.05.2020

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kevät­ko­kouk­ses­saan lauan­taina puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan Aura Sallan eron­pyyn­nön. Salla aloit­taa yhdys­val­ta­lai­sen tekno­lo­gia-alan yrityk­sen Face­boo­kin EU-asioi­den johta­jana Brys­se­lissä 18. touko­kuuta.

Sallan kaksi­vuo­ti­nen toimi­kausi puheen­joh­ta­jana olisi päät­ty­nyt puolue­ko­kouk­seen.

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja vali­taan sään­tö­mää­räi­sesti puolue­ko­kouk­sessa. Kesä­kuulta siir­ty­nyt puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa 4.-6. syys­kuuta.

Puolue­val­tuusto toimii syys­kuun puolue­ko­kouk­seen saakka vara­pu­heen­joh­ta­jien Ali-Reza Abda­lin (Pirkan­maa) ja Pekka Simo­sen (Pohjois-Pohjan­maa) johdolla.