• FI
 • SV
 • MENU
  Month: June 2010

  Month: June 2010

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Ravi: Julki­sen talou­den tasa­paino luo perus­tan suoma­lai­selle hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle

  Julkaistu: 23.06.2010

  Vihreitä tekoja

  Julkaistu:

  Suomi päät­tä­vissä pöydissä

  Julkaistu: 22.06.2010

  Katai­nen Hete­mäen vero­työ­ryh­män väli­ra­por­tista: Johdon­mu­kai­sia esityk­siä vero­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 21.06.2010

  Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

  Julkaistu: 17.06.2010

  Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Kokoo­mus tukee ruot­sin kielen asemaa Suomen toisena kansal­lis­kie­lenä - Kokoo­mus noudat­taa kaik­kia puolue­ko­kouk­sen päätök­siä

  Julkaistu: 14.06.2010

  Kokoo­mus tukee ruot­sin kielen asemaa Suomen toisena kansal­lis­kie­lenä - Kokoo­mus noudat­taa kaik­kia puolue­ko­kouk­sen päätök­siä

  Julkaistu:

  Laura Räty valit­tiin Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 13.06.2010

  Kataja, Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

  Julkaistu:

  Jyrki Katai­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

  Julkaistu: 12.06.2010