Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Julkaistu:

Kahden­vä­li­nen tapaa­mi­nen Barro­son kanssa oli poik­keuk­sel­li­nen, sillä komis­sion puheen­joh­taja ei yleensä tapaa yksit­täi­siä jäsen­mai­den minis­te­reitä. Barroso ja Katai­nen kuulu­vat molem­mat EPP-puolu­ee­seen. EPP-kokouk­sen tauolla kansain­vä­li­selle medialle puhu­nut Katai­nen painotti pank­kien stres­si­tes­tien merki­tystä. - Yhä useam­mat halli­tuk­set ovat avoi­mien pank­kien stres­si­tes­tien kannalla. Tarvit­semme lisää avoi­muutta. Eurooppa on täynnä hyviä pank­keja, ja vain vähem­mistö niistä on vaikeuk­sissa.

Katai­sen ohella EPP:n huip­pu­ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat muiden muassa Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt ja Unka­rin tuore päämi­nis­teri Viktor Orban. Kokouk­sessa olivat mukana myös Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Herman van Rompuy, Euroo­pan komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso ja Euroo­pan parla­men­tin puhe­mies Jerzy Buzek.

Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue. EPP:stä tule­vat myös EU-komis­sion, neuvos­ton ja parla­men­tin puheen­joh­ta­jat sekä 13 komis­saa­ria. Se on myös Euroo­pan parla­men­tin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoo­mus. Jyrki Katai­nen on EPP:n vara­pu­heen­joh­taja ja johtaa aina ennen EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien kokouk­sia pidet­tä­viä EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sia.

Lisä­tie­toja:

Kostas Sasmatzo­glou, EPP-puolu­een lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147

Juho Romak­ka­niemi, valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­taja, gsm 0400 505 269.

www.epp.eu

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content