Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Julkaistu:

Kahden­vä­li­nen tapaa­mi­nen Barro­son kanssa oli poik­keuk­sel­li­nen, sillä komis­sion puheen­joh­taja ei yleensä tapaa yksit­täi­siä jäsen­mai­den minis­te­reitä. Barroso ja Katai­nen kuulu­vat molem­mat EPP-puolu­ee­seen. EPP-kokouk­sen tauolla kansain­vä­li­selle medialle puhu­nut Katai­nen painotti pank­kien stres­si­tes­tien merki­tystä. - Yhä useam­mat halli­tuk­set ovat avoi­mien pank­kien stres­si­tes­tien kannalla. Tarvit­semme lisää avoi­muutta. Eurooppa on täynnä hyviä pank­keja, ja vain vähem­mistö niistä on vaikeuk­sissa.

Katai­sen ohella EPP:n huip­pu­ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat muiden muassa Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt ja Unka­rin tuore päämi­nis­teri Viktor Orban. Kokouk­sessa olivat mukana myös Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Herman van Rompuy, Euroo­pan komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso ja Euroo­pan parla­men­tin puhe­mies Jerzy Buzek.

Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue. EPP:stä tule­vat myös EU-komis­sion, neuvos­ton ja parla­men­tin puheen­joh­ta­jat sekä 13 komis­saa­ria. Se on myös Euroo­pan parla­men­tin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoo­mus. Jyrki Katai­nen on EPP:n vara­pu­heen­joh­taja ja johtaa aina ennen EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien kokouk­sia pidet­tä­viä EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sia.

Lisä­tie­toja:

Kostas Sasmatzo­glou, EPP-puolu­een lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147

Juho Romak­ka­niemi, valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­taja, gsm 0400 505 269.

www.epp.eu

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content