Katainen pohjusti EU-huippu­ko­kousta Brysse­lissä – kokoomus.fi
MENU
Katainen pohjusti EU-huippu­ko­kousta Brysse­lissä

Katainen pohjusti EU-huippu­ko­kousta Brysse­lissä

Julkaistu: 17.06.2010 Uutiset

Kahden­vä­linen tapaa­minen Barroson kanssa oli poikkeuk­sel­linen, sillä komission puheen­johtaja ei yleensä tapaa yksit­täisiä jäsen­maiden minis­te­reitä. Barroso ja Katainen kuuluvat molemmat EPP-puolu­eeseen. EPP-kokouksen tauolla kansain­vä­li­selle medialle puhunut Katainen painotti pankkien stres­si­testien merki­tystä. - Yhä useammat halli­tukset ovat avoimien pankkien stres­si­testien kannalla. Tarvit­semme lisää avoimuutta. Eurooppa on täynnä hyviä pankkeja, ja vain vähem­mistö niistä on vaikeuk­sissa.

Kataisen ohella EPP:n huippu­ko­koukseen osallis­tuivat muiden muassa Saksan liitto­kansleri Angela Merkel, Ruotsin päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt ja Unkarin tuore päämi­nisteri Viktor Orban. Kokouk­sessa olivat mukana myös Eurooppa-neuvoston puheen­johtaja Herman van Rompuy, Euroopan komission puheen­johtaja Jose Manuel Barroso ja Euroopan parla­mentin puhemies Jerzy Buzek.

Keskus­ta­oi­keis­to­lainen EPP on suurin Euroopan tason poliit­tinen puolue. EPP:stä tulevat myös EU-komission, neuvoston ja parla­mentin puheen­joh­tajat sekä 13 komis­saaria. Se on myös Euroopan parla­mentin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoomus. Jyrki Katainen on EPP:n varapu­heen­johtaja ja johtaa aina ennen EU:n valtio­va­rain­mi­nis­terien kokouksia pidet­täviä EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kouksia.

Lisätietoja:

Kostas Sasmatzoglou, EPP-puolueen lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147

Juho Romak­ka­niemi, valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen erityi­sa­vustaja, gsm 0400 505 269.

www.epp.eu

localhost:5000


Kuvat


Kokoomus.fi