Virolainen: Perus­suo­ma­laisten linja johtaisi hallit­se­mat­tomaan velka­kier­teeseen – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Perus­suo­ma­laisten linja johtaisi hallit­se­mat­tomaan velka­kier­teeseen

Virolainen: Perus­suo­ma­laisten linja johtaisi hallit­se­mat­tomaan velka­kier­teeseen

Julkaistu: 25.02.2011 Uncategorized

? Puolueiden on vaaleissa esiteltävä kansa­lai­sille keinonsa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tuksen turvaa­miseen. Perus­suo­ma­laisten vaalioh­jelman toive­lista lisäisi valtion velkaan­tu­mista, ei vähen­täisi sitä, Virolainen sanoo.

Perus­suo­ma­laiset esittävät ohjel­massaan mm. energia­ve­ro­uu­dis­tuksen peruut­ta­mista, joka veisi verotuloja noin 700 miljoonaa euroa. Perus­suo­ma­laisten esittämä pääoma­tu­lo­veron kahden prosent­tiyk­sikön kiristys (n. 100 m ?) tai varal­li­suus­veron palaut­ta­minen (n. 100 m ?) ei riitä aukon katta­miseen alkuunkaan. Lisäksi Perus­suo­ma­laiset esittää pitkää listaa erilaisia verotuloja pienen­täviä verovä­hen­nyksiä ja korotuksia etuuksiin.

? Perus­suo­ma­laiset esittää verotuksen keven­tä­mistä sadoilla miljoo­nilla euroilla ja samalla miljar­di­luokan menoli­säyksiä. Valtion velkaan­tu­mista ei saada kuriin, jos veroja vastuut­to­masti keven­netään ja lupaillaan kaikkien etuuksien korot­ta­mista, Virolainen toteaa.

Kokoomus on esittänyt työllis­tävää verouu­dis­tusta, joka kiris­täisi verotusta miljar­dilla eurolla.

? Perus­suo­ma­laisten verolin­jassa ei ole yhtään kasvua tukevaa elementtiä. Kokoo­muksen veromalli sen sijaan loisi uusia työpaikkoja ja talous­kasvua, Virolainen toteaa.


Kokoomus.fi