Virk­ku­nen: Yhtei­nen euroop­pa­lai­nen ulko­po­li­tiikka on saanut lisää painoar­voa

Julkaistu: 17.10.2014

Videolla Henna Virk­ku­nen luo katsauk­sen komis­sio­ää­nes­tyk­seen, uuden komis­sion kokoon­pa­noon sekä Barro­son komis­sion saavu­tuk­siin.