Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen kehuu videolla Euroo­pan komis­siota rohkeista valin­noista, kun se tämän vuoden työoh­jel­massa on vetä­nyt pois vanhoja esityk­siä.

“Tärkein asia komis­sion työoh­jel­massa on se, että vaaleissa lupa­simme, että saamme Euroo­pan Unio­nin, joka keskit­tyy isoi­hin asioi­hin - on isoissa asioissa iso ja pienissä pieni”, sanoo Virk­ku­nen.

“Komis­sio on tehnyt rohkeita valin­toja. Junc­ker on vetä­nyt 80 esitystä pois, joita arvioi­daan nyt uudel­leen ja komis­sio haluaa tänä vuonna keskit­tyä niihin asioi­hin, jotka ovat työl­li­syy­den, kasvun ja inves­toin­tien kannalta tärkeitä. Se on ykkös­asia ja se on hyvä ja oikein.”

Kasvun kannalta keskei­sim­piä asioita ovat ener­gi­au­nioni  ja digi­taa­lia­genda, muis­tut­taa Virk­ku­nen. “Eurooppa on ollut pitkään liian riip­pu­vai­nen tuon­tie­ner­giasta. Nyt halu­taan kasvat­taa ener­giao­ma­va­rai­suutta. Siinä on paljon inves­toin­ti­tar­peita ja myös Suomella paljon mahdol­li­suuk­sia, koska meillä on hyvin kehit­ty­nyt uusiu­tu­van ener­gian tekniikka.”

Euroo­pan parla­mentti ottaa maanan­taina Stras­bour­gissa alka­vassa täysis­tun­nos­saan kantaa komis­sion työoh­jel­maan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content