MENU
Virkkunen: Komissio teki rohkeita valintoja

Virkkunen: Komissio teki rohkeita valintoja

Julkaistu: 09.01.2015 Uutiset

Europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkunen kehuu videolla Euroopan komis­siota rohkeista valin­noista, kun se tämän vuoden työoh­jel­massa on vetänyt pois vanhoja esityksiä.

“Tärkein asia komission työoh­jel­massa on se, että vaaleissa lupasimme, että saamme Euroopan Unionin, joka keskittyy isoihin asioihin - on isoissa asioissa iso ja pienissä pieni”, sanoo Virkkunen.

“Komissio on tehnyt rohkeita valintoja. Juncker on vetänyt 80 esitystä pois, joita arvioidaan nyt uudelleen ja komissio haluaa tänä vuonna keskittyä niihin asioihin, jotka ovat työlli­syyden, kasvun ja inves­tointien kannalta tärkeitä. Se on ykkösasia ja se on hyvä ja oikein.”

Kasvun kannalta keskei­simpiä asioita ovat energi­au­nioni  ja digitaa­lia­genda, muistuttaa Virkkunen. “Eurooppa on ollut pitkään liian riippu­vainen tuontie­ner­giasta. Nyt halutaan kasvattaa energiao­ma­va­rai­suutta. Siinä on paljon inves­toin­ti­tar­peita ja myös Suomella paljon mahdol­li­suuksia, koska meillä on hyvin kehit­tynyt uusiu­tuvan energian tekniikka.”

Euroopan parla­mentti ottaa maanan­taina Stras­bour­gissa alkavassa täysis­tun­nossaan kantaa komission työoh­jelmaan.


Kokoomus.fi