MENU
Vatanen Kokoo­muksen ehdok­kaaksi eurovaa­leissa

Vatanen Kokoo­muksen ehdok­kaaksi eurovaa­leissa

Julkaistu: 13.02.2009 Uncategorized

Euroopan Parla­mentin jäsen (MEP) Ari Vatanen asettuu Kokoo­muksen ehdok­kaaksi eurovaa­leissa

Europar­la­men­taa­rikko Ari Vatanen (s. 1952) asettuu kesäkuun eurovaa­leissa ehdolle Kokoo­muksen listalta. Pohjois-Karjalan Tuupo­vaa­rasta syntyisin oleva Vatanen on vuodesta 1999 lähtien ollut Euroopan parla­mentin konser­va­tii­vi­ryhmän (EPP-ED) jäsen, vuonna 1999 Suomesta ja vuonna 2004 Ranskasta valittuna.

Kokoomus oli asiassa aloit­teel­linen ja pyysi Vatasta ehdok­kaakseen. Puolue­sih­teeri Tujunen: ?Kokoomus ja Ari Vatanen ovat tehneet hyvää ja luotta­muk­sel­lista yhteis­työtä jo vuosien ajan. Kokoomus arvostaa Ari Vatasen laaja-alais­ta­kan­sain­vä­listä kokemusta Eurooppa-politii­kassa sekä pitkä­ai­kaista työsken­telyä Kokoo­muksen piirissä kokoo­mus­laisten arvojen puolesta. Pyysimme siksi Vatasta asettumaan ehdolle Suomessa listal­tamme.

Olemme erittäin iloisia siitä, että Ari Vatanen on vastannut pyyntöömme myöntei­sesti. Hänen ehdok­kuu­tensa on Kokoo­muk­selle erittäin positii­vinen asia ja vahvistaa osaltaan ehdokas­lis­taamme kesän eurovaa­leissa.?

Katso myös Ari Vatasen kotisivut: www.arivatanen.com

Lisätietoja: Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418.


Kuvat


Kokoomus.fi