Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Julkaistu:

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP) Ari Vata­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Euro­par­la­men­taa­rikko Ari Vata­nen (s. 1952) aset­tuu kesä­kuun euro­vaa­leissa ehdolle Kokoo­muk­sen listalta. Pohjois-Karja­lan Tuupo­vaa­rasta syntyi­sin oleva Vata­nen on vuodesta 1999 lähtien ollut Euroo­pan parla­men­tin konser­va­tii­vi­ryh­män (EPP-ED) jäsen, vuonna 1999 Suomesta ja vuonna 2004 Rans­kasta valit­tuna.

Kokoo­mus oli asiassa aloit­teel­li­nen ja pyysi Vatasta ehdok­kaak­seen. Puolue­sih­teeri Tuju­nen: ?Kokoo­mus ja Ari Vata­nen ovat tehneet hyvää ja luot­ta­muk­sel­lista yhteis­työtä jo vuosien ajan. Kokoo­mus arvos­taa Ari Vata­sen laaja-alais­ta­kan­sain­vä­listä koke­musta Eurooppa-poli­tii­kassa sekä pitkä­ai­kaista työs­ken­te­lyä Kokoo­muk­sen piirissä kokoo­mus­lais­ten arvo­jen puolesta. Pyysimme siksi Vatasta aset­tu­maan ehdolle Suomessa listal­tamme.

Olemme erit­täin iloi­sia siitä, että Ari Vata­nen on vastan­nut pyyn­töömme myön­tei­sesti. Hänen ehdok­kuu­tensa on Kokoo­muk­selle erit­täin posi­tii­vi­nen asia ja vahvis­taa osal­taan ehdo­kas­lis­taamme kesän euro­vaa­leissa.?

Katso myös Ari Vata­sen koti­si­vut: www.arivatanen.com

Lisä­tie­toja: Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content