Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Julkaistu:

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP) Ari Vata­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Euro­par­la­men­taa­rikko Ari Vata­nen (s. 1952) aset­tuu kesä­kuun euro­vaa­leissa ehdolle Kokoo­muk­sen listalta. Pohjois-Karja­lan Tuupo­vaa­rasta syntyi­sin oleva Vata­nen on vuodesta 1999 lähtien ollut Euroo­pan parla­men­tin konser­va­tii­vi­ryh­män (EPP-ED) jäsen, vuonna 1999 Suomesta ja vuonna 2004 Rans­kasta valit­tuna.

Kokoo­mus oli asiassa aloit­teel­li­nen ja pyysi Vatasta ehdok­kaak­seen. Puolue­sih­teeri Tuju­nen: ?Kokoo­mus ja Ari Vata­nen ovat tehneet hyvää ja luot­ta­muk­sel­lista yhteis­työtä jo vuosien ajan. Kokoo­mus arvos­taa Ari Vata­sen laaja-alais­ta­kan­sain­vä­listä koke­musta Eurooppa-poli­tii­kassa sekä pitkä­ai­kaista työs­ken­te­lyä Kokoo­muk­sen piirissä kokoo­mus­lais­ten arvo­jen puolesta. Pyysimme siksi Vatasta aset­tu­maan ehdolle Suomessa listal­tamme.

Olemme erit­täin iloi­sia siitä, että Ari Vata­nen on vastan­nut pyyn­töömme myön­tei­sesti. Hänen ehdok­kuu­tensa on Kokoo­muk­selle erit­täin posi­tii­vi­nen asia ja vahvis­taa osal­taan ehdo­kas­lis­taamme kesän euro­vaa­leissa.?

Katso myös Ari Vata­sen koti­si­vut: www.arivatanen.com

Lisä­tie­toja: Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content