Vapaa­vuori: Yksipuo­linen rahoi­tus­mark­ki­navero vaaran­taisi suoma­laisten työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Yksipuo­linen rahoi­tus­mark­ki­navero vaaran­taisi suoma­laisten työpaikkoja

Vapaa­vuori: Yksipuo­linen rahoi­tus­mark­ki­navero vaaran­taisi suoma­laisten työpaikkoja

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori on eri mieltä valtio­va­rain­mi­nisteri Jutta Urpilaisen kanssa rahoi­tus­mark­ki­na­veron käyttöö­no­tosta. Ministeri Urpilainen linjasi viime viikon­loppuna, että Suomen on otettava rahoi­tus­mark­ki­navero käyttöön ensim­mäisten maiden joukossa, siitäkin huoli­matta, että vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Meidän ei toden totta pidä lähteä liput liehuen aatteel­li­sesti motivoi­tuihin kokei­luihin, jotka vaaran­tavat suoma­laisia työpaikkoja, Vapaa­vuori kirjoittaa blogissaan.

Vapaa­vuori korostaa, että Urpilaisen linjaus on ongel­mal­linen nimenomaan, koska vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Suomen kannalta asian ydin on viimeistään siinä, että Ruotsi vastustaa hanketta vahvasti. Tilanne, jossa meidän pörssimme ja meidän pankki­sek­to­rimme ajettaisiin verotuk­sel­li­sesti selvästi länsi­naa­pu­riamme epäedul­li­sempaan asemaan, olisi ymmär­ret­tä­västi turmiol­linen, Vapaa­vuori toteaa.

Vapaa­vuoren mukaan on aivan oikein, että finans­si­mark­ki­noita pyritään vakaut­tamaan. Yksipuo­li­sesti käyttöön otettava transak­tiovero ei kuitenkaan ratkaise olemassa olevia haasteita.

- Finans­sialan tiukempaa sääntelyä ollaan juuri raken­ta­massa euroop­pa­laisen pankki­val­vonnan kautta. Toivoisin, että asiassa pelat­taisiin Suomen, eikä Ruotsin joukku­eessa, Vapaa­vuori sanoo.

Koko Jan Vapaa­vuoren aiheeseen liittyvä blogi­kir­joitus: http://www.vapaavuori.net/index.php?p=1_3&nid=253


Kokoomus.fi