Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Vapaa­vuori: Yksi­puo­li­nen rahoi­tus­mark­ki­na­vero vaaran­taisi suoma­lais­ten työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori on eri mieltä valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen kanssa rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron käyt­töö­no­tosta. Minis­teri Urpi­lai­nen linjasi viime viikon­lop­puna, että Suomen on otet­tava rahoi­tus­mark­ki­na­vero käyt­töön ensim­mäis­ten maiden joukossa, siitä­kin huoli­matta, että vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Meidän ei toden totta pidä lähteä liput liehuen aatteel­li­sesti moti­voi­tui­hin kokei­lui­hin, jotka vaaran­ta­vat suoma­lai­sia työpaik­koja, Vapaa­vuori kirjoit­taa blogis­saan.

Vapaa­vuori koros­taa, että Urpi­lai­sen linjaus on ongel­mal­li­nen nime­no­maan, koska vero koskisi vain pientä osaa EU-maita.

- Suomen kannalta asian ydin on viimeis­tään siinä, että Ruotsi vastus­taa hanketta vahvasti. Tilanne, jossa meidän pörs­simme ja meidän pank­ki­sek­to­rimme ajet­tai­siin vero­tuk­sel­li­sesti selvästi länsi­naa­pu­riamme epäe­dul­li­sem­paan asemaan, olisi ymmär­ret­tä­västi turmiol­li­nen, Vapaa­vuori toteaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan on aivan oikein, että finans­si­mark­ki­noita pyri­tään vakaut­ta­maan. Yksi­puo­li­sesti käyt­töön otet­tava tran­sak­tio­vero ei kuiten­kaan ratkaise olemassa olevia haas­teita.

- Finans­sia­lan tiukem­paa sään­te­lyä ollaan juuri raken­ta­massa euroop­pa­lai­sen pank­ki­val­von­nan kautta. Toivoi­sin, että asiassa pelat­tai­siin Suomen, eikä Ruot­sin jouk­ku­eessa, Vapaa­vuori sanoo.

Koko Jan Vapaa­vuo­ren aihee­seen liit­tyvä blogi­kir­joi­tus: http://www.vapaavuori.net/index.php?p=1_3&nid=253

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content