Vapaa­vuori: Ennäty­sal­hainen valtion­lainan korko halli­tuksen vastuul­li­suuden ansiota – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Ennäty­sal­hainen valtion­lainan korko halli­tuksen vastuul­li­suuden ansiota

Vapaa­vuori: Ennäty­sal­hainen valtion­lainan korko halli­tuksen vastuul­li­suuden ansiota

Julkaistu: 05.05.2012 Uncategorized

Suomen kymmenen vuoden valtio­lainan korko oli eilen 1,99 prosenttia. Kahden prosentin alitus tehtiin kuluvalla viikolla ensim­mäistä kertaa koko euroaikana, ja Suomi onkin valtion­lainan arvioin­nissa heti Saksan vanave­dessä.

?Kehys­päätös oli merkittävä osoitus kansain­vä­li­sille rahoi­tus­mark­ki­noille, kuinka Suomi pystyy Kataisen halli­tuksen johdolla tekemään vastuul­lisia päätöksiä vaikeina aikoina. Vuoden aikana sovitut noin viiden miljardin euron sopeu­tukset eivät olleet helppoja toteuttaa, mutta olivat ainoa tapa taittaa velkaan­tu­mi­semme ja jättää myös tuleville sukupol­ville hyvin hoidettu julkinen talous.?

Vapaa­vuoren mukaan ennäty­sal­hainen korko on toki hieno saavutus, mutta ei pysyvä Suomelle suotava etu.

?Kasvuen­nusteet Euroo­passa eivät näytä järin hääveiltä, siksi kasvu­po­li­tiik­kamme saralla on vielä runsaasti töitä jäljellä. On myös selvää, että halli­tuk­sella tulee olla valmius tehdä uusia talous­pää­töksiä tilanteen niin vaatiessa. Perjan­taina alle kahdessa prosen­tissa käynyt korko on kuitenkin kannustus jatkoon siitä, että kova työ kantaa hedelmää.


Kokoomus.fi