Vahasalo: Kulttuu­ri­se­lonteko annettava kerran vaali­kau­dessa – kokoomus.fi
MENU
Vahasalo: Kulttuu­ri­se­lonteko annettava kerran vaali­kau­dessa

Vahasalo: Kulttuu­ri­se­lonteko annettava kerran vaali­kau­dessa

Julkaistu: 19.05.2010 Uutiset
Tässä salissa ovat läsnä tulevaisuus ja kulttuuri. Tulevaisuus vilkuttaa meille tuolla puhemiehen selän takana. Me katsomme konkreettisesti eteenpäin, kun luomme tulevaisuuden kulttuuripolitiikkaa. Kulttuurista, luovuudesta, osaamisesta ja tiedosta on tullut meille yhä tärkeämpi kilpailuvaltti.
Eduskuntaan tuotiin kulttuuripoliittinen selonteko edellisen kerran lähes 20 vuotta sitten, vuonna 1993. Paljon on muuttunut tämän jälkeen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin nyt käsissämme olevaa selontekoa kulttuurin tulevaisuudesta erittäin tärkeänä ja tarpeellisena askeleena. Muuttuvassa maailmassa myös kulttuuripolitiikkaan kohdistuvat haasteet ovat uudenlaiset.
Kulttuuri on voima, joka sitoo yhä vahvemmin yhteen eri yhteiskunnan osa-alueet. Suomen kilpailukyky vahvistuu, kun osaamme nivoa yhteen taloudelliset, sosiaaliset, ympäristö- ja kulttuurikysymykset.
Kulttuuripolitiikka on tulevaisuudessa tuotava osaksi kaikkien ministeriöiden lainsäädäntötyötä. Kun sektorirajat murtuvat, syntyy uusia kehityksen kasvualustoja, syntyy luovuutta ja uusia innovaatioita. Meillä on jo konkreettisia esimerkkejä rajapintojen positiivisesta hyödyntämisestä. Uuden yliopistolain myötä syntyneessä Aalto-yliopistossa teknologia, taide ja talous kulkevat käsi kädessä. Luovuutta ei pidä kahlita.
Selonteossa globalisaatio nähdään yhtenä keskeisesti kulttuuriin vaikuttavana megatrendinä. Suomi on vahvan ja omaleimaisen kulttuurin maa. Voimme olla siitä ylpeitä.

Meille globalisaatio on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Myös erilaisten kulttuurien sekoittuminen yhteiskunnassamme on vahvuus. Se rikastuttaa omaa kulttuuriympäristöämme. Suomen taiteen ja kulttuurin tuotteet ovat maailmalla entistäkin kiinnostavampia. Kulttuuriviennin alkupää on siis kunnossa.
Parannettavaakin on. Kulttuuriala tarvitsee lisää yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista. Kulttuurialalla pitää kehittää sen tuotteistusta, markkinointia, verkostoitumista ja brändäystä. Silloin laadukas suomalainen kulttuurituotanto voi löytää kohdeyleisönsä niin Suomessa kuin maailmalla.
Kulttuurin kehityksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että alalle hakeutuu lahjakkaita uusia tekijöitä. Ala pitää kokea houkuttelevaksi. Tällä hallituskaudella on kulttuuriin ja luovaan talouteen panostettu myös taloudellisesti. Valtion kulttuuribudjetti on kasvanut 35 prosenttia. Kulttuurin tekijöiden sosiaaliturvaa on parannettu ja kulttuurin yhteiskunnallinen painoarvo on vahvistunut.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä, että kulttuurialalle luodaan myös tulevaisuudessa lisää kasvun edellytyksiä. Keskeisessä roolissa on toimiva tekijänoikeusjärjestelmä. Sen pitää tehdä mahdolliseksi sekä modernin teknologian käyttö että uusien uhkien, kuten verkkopiratismin torjunta.
Kulttuuripolitiikan tavoitteena tulee olla, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan kulttuurielämyksistä. Erityisesti on panostettava lapsiin ja nuoriin, sillä heissä on myös kulttuurin tulevaisuus. Kaikilla tulee olla mahdollisuus tehdä löytöretkiä kulttuurin maailmaan varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien. Olemme peruskoulun tuntijakouudistuksen yhteydessä lisäämässä taito- ja taideaineiden osuutta opetuksessa. Tämä on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. Näin jokaisella lapsella, myös niillä, joiden vanhemmat eivät tue heitä kulttuurielämysten pariin, on oikeus etsiä ja kehittää omia vahvuuksiaan.
Tällä hallituskaudella on elvytetty koulujen kerhojen toiminta. Ne ovat erinomaisia kulttuuriharrastusten herättelijöitä. Seuraavaksi on syytä taata koulujen retkirahojen riittävyys. Retket ovat antaneet tasapuolisesti kaikille oppilaille mahdollisuuden liikuttua teatterissa tai ihmetellä siveltimenvetojen ilmaisuvoimaa. Monet museot, lastenteatterit ja tapahtumat ovat olleet vaikeuksissa, kun ne eivät enää tavoita kouluikäistä yleisöä. Tämä kehityskulku on korjattavissa.
Kulttuurin merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille on suuri. Sen yhteiskunnallinen merkitys on tätäkin laajempi. Suomalaisen kulttuurin vaaliminen muuttuvassa maailmassa on meidän suomalaisten tehtävä. Meidän on luotava tilaa kulttuurille kukoistaa maassamme.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä selonteko kulttuurin tulevaisuudesta onnistuu hyvin sille asetettujen tavoitteiden täyttämisessä. Maailma kuitenkin muuttuu ja digitalisoituu nopeasti. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että vastikään viisi vuotta täyttänyt sosiaalisen median videopalvelu YouTube saa jo nyt päivittäin enemmän katsojia kuin televisio.
Tänä päivänä on vielä vaikea arvioida kulttuuripolitiikan haasteita vuoteen 2035 asti. Emme voi odottaa seuraavaa kulttuuriselontekoa kahtakymmentä vuotta, vaan tarvitsemme päivitetyn selonteon jokaisella hallituskaudella. Kulttuurimme toimintaedellytykset turvaamalla etenemme kohti elinvoimaista, hyvinvoivaa, kilpailukykyistä ja ennen kaikkea luovaa Suomea.

Kuvat


Kokoomus.fi