W vai Niken logo?

Tällä hetkellä yksi kansainvälisten ekonomistien keskustelun yleisimmistä keskustelunaiheista on, tuleeko talouskriisi saamaan W-muodon vai pääsemmekö sittenkin Niken logoa muistuttavalla kehitysuralle. Perinteinen V on yleisesti poissuljettu. Nämä eri merkit siis kuvaavat erilaisia talouden kehityskäyriä, alamäen jyrkkyyttä sekä sen jälkeistä toipumisen tahtia. V on normaali jyrkkä pudotus ja sen jälkeinen nopea nousu. W tarkoittaa sitä, että alamäen jälkeen elvytyspanostukset vievät ylös, mutta sen loppuessa talous ei alakaan kannatella itseään, vaan tulemme ryminällä uudestaan alas ja taas elvytetään? Niken logon taas jokainen voi luonnostella mielessään, mutta se on jotakuinkin L:n ja V:n notkea välimuoto, eli hitaan elpymisen malli.

Ongelman ytimenä on mielestäni siinä, että elvytys ei lopeta talouskriisiä, mikäli luottamus pankkisektorin sisälle ei palaudu. Eli, jos pankit eivät uskalla tai kykene rahoittamaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä entiseen malliin, niin elvytyksellä vauhditettu talouskasvu ei jatku, kun elvytysrahan teho loppuu. Tällöin on riskinä, että joudumme W-uralle, mikä on veronmaksajille se kaikkein kallein vaihtoehto. Yksinkertaistaen, joudumme ottamaan kaksi kertaa tolkuttomasti velkaa hoitaaksemme samaa vaivaa.
Jotta voisimme välttää tämän, on olennaista, että pankkisektorin ongelmat saadaan paikallistettua ja tehtyä tarvittavat ratkaisut pankkien ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä auttaa luottamuksen palautumisessa rahoitusjärjestelmäämme ja sen seurauksena voimme odottaa talouskasvun lähtevän kasvuun kestävällä tavalla. Pankkisektori on taloutemme verenkierto, joten ilman sitä elintoiminnot lamaantuvat, kuten nyt olemme nähneet.