Virolainen: Selkämeren alueen kehitys turvattu pitkälle tulevaisuuteen

Ympäristövaliokunnan tänään hyväksymän lakiesityksen mukaan Pohjanlahden alueen ensimmäinen kansallispuisto perustetaan suojelemaan noin 160 kilometrin mittaista merialuetta ja siihen liittyviä saaristo- sekä rannikkoalueita. Valiokunta teki esityksen sisältöön muutamia muutoksia alueen ammattikalastuksen ja eräiden muiden toimintojen (mm. metsästys) turvaamiseksi.

? Tarvittiin paljon hartiatyötä, että kansallispuistoa koskevat näkemykset saatiin sovitettua yhteen. Vaikka kansallispuiston vastustajia ja kannattajia kuultiin laajasti, ei prosessi kerää ylimääräisiä tyylipisteitä, Virolainen toteaa.

? Toivoisin, että kaikki tutustuvat tarkoin valiokunnan mietintöön, jotta väärät tiedot ja ennakkoluulot saadaan oikaistuiksi. Alueen ihmisten tahtotilalla ei ollut missään vaiheessa tarkoitus pyyhkiä pöytää.

Kansallispuiston aluetta on pienennetty ja ammatti- ja vapaa-ajan kalastusmahdollisuudet turvataan kalastuslain mukaisesti. Kalankasvatukseen ja sen laajentamiseen sopivat kohteet ovat puiston ulkopuolella. Harmaahylkeen metsästys jatkuu Riistakeskuksen luvalla, jolloin se tapahtuu kansallispuistossa täsmälleen samalla tavalla kuin puiston ulkopuolisillakin alueilla. Niin ikään merimetsojen ja pienpetojen pyytäminen on sallittua ja valkohäntäkauristakin saa metsästää luonnonsuojelulain perusteella.

– Selkämeren kansallispuiston ulottaminen Vakka-Suomeen ei heikennä alueen kalastajien ja muiden elinkeinoaan harjoittavien toimintaedellytyksiä. Sen tarkoituksena on turvata ne ja parantaa virkistyskäytön mahdollisuuksia niin mökkiläisille kuin turismille. Kansallispuistosta on myös imagohyötyjä, Virolainen lisää.

? Perustamispäätöksen jälkeen on huolehdittava, että alueen toimijat ovat mukana yhteistyöryhmässä, joka vastaa puiston hoidon ja käytön suunnittelusta sekä erilaisten näkemysten ja toiveiden yhteensovittamisesta. Valiokunnassa totesimme yksimielisesti, että puiston perustamiselle ja hoidolle on taattava riittävä rahoitus, sillä vain siten alueen arvot ja kestävä käyttö voidaan varmistaa.