Virolainen: Puu­rakentamiseen vauhtia kunnissa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen peräänkuuluttaa kunnilta aktiivisuutta puurakentamisen vauhdittamiseksi. Puun laajempi hyödyntäminen uudis- ja korjausrakentamisessa avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lähiökerrostalojen kunnostukseen ja asuinalueiden viihtyvyyden lisäämiseen. Samalla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

?Kuntien kiinnostus puurakentamiseen on kasvanut, ja puunkäyttö kerrostalorakentamisessa on ottanut tuulta alleen. Silti voimme tehdä enemmän, jokainen omassa kotikunnassaan. Puun huomiointi kunnan rakennushankkeiden yhteydessä tai uusien asuinalueiden kaavoituksessa on oikeastaan meidän kuntapäättäjien velvollisuus?, toteaa Virolainen.

?Puu rakennusmateriaalina pienentää rakentamisen ympäristökuormitusta. Kotimaisuusasteensa ansiosta sen on myös arvioitu lisäävän työpaikkoja sekä vaihtoehtoisena materiaalina edistävän alan kilpailua. Onpa puun käytöstä saatu rohkaisevia kokemuksia myös sisäilmaongelmien vähentämisessä.?

Puunkäytön mahdollisuudet uudis- ja korjausrakentamisessa laajenivat viime hallituskaudella rakentamismääräysuudistuksen johdosta. Näin puun kilpailuedellytykset suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin tasapuolistuivat. Alan yritykset ovat puolestaan kehittäneet uusia tapoja ja tekniikoita puukerrostalojen rakentamiseen.

?Emme olisi nykyisessä tilanteessa ilman palomääräysten uudistusta ja silloista asuntoministeriä Jan Vapaavuorta. Nyt puurakentamisen hyväksi töitä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön puolella, mutta kannustaisin myös asuntoministeri Krista Kiurua aktiivisuuteen omalla tontillaan?, Virolainen päättää.

Virolainen puhui Kokoomuksen ympäristöverkoston seminaarissa, jonka aiheena oli puurakentaminen.

Lisätietoja: Anne-Mari Virolainen, puh. 050 5121 941