Virkkunen: Ilman muutoksia Suomi pysyy talouden peränpitäjänä

Komissio ennustaa Suomen talouskasvuksi alle puolet EU:n keskimääräisestä talouskasvusta. Henna Virkkusen mukaan peränpitäjinä pysytään, ellemme kykene tekemään suuria rakenteellisia muutoksia.

– Suomen osalta on syytä olla huolissaan, sanoo Virkkunen. Ei näy mitään parannusta ellei kyetä tekemään suuria muutoksia, joista on puhuttu jo vuosia. Se koskee ennen kaikkea työmarkkinoita ja julkista sektoria.

Se, että työttömyys ei ole räjähtänyt muun Euroopan tasolle, johtuu Virkkusen mukaan eläköitymisestä sekä siitä, että nuoret ovat päässeet hyvin koulutukseen ja työharjoitteluun.

– Mutta kyllä Suomessakin työllisyysastetta pitää pyrkiä parantamaan.  Meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta rakennemuutosten tekeminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi.

Virkkusen mukaan on hyvä, että komissio patistaa maita muutoksiin ja muistuttaa, että kaikilla Euroopan mailla on rakennemuutokset tehtävänään.

– Tänä keväänä huomio kiinnittyy muun muassa Ranskaan, joka sai lisäaikaa omille muutoksilleen ja sillä on iso merkitys miten Ranska pärjää.