Vahasalo: Keskusta politikoi lasten tasa-arvon kustannuksella

Toisin kuin Keskusta väittää, tuntijakouudistuksen toteutuminen olisi ollut merkittävä askel lasten koulutuksellisen tasa-arvon edistämisessä. Keskustalle tuottaa nyt tuskaa myöntää, että heidän politikointinsa maksumiehiksi ovat joutuneet erityisesti maaseudun lapset.

Vahasalo on huolissaan siitä, että nykytilanteessa lapset eivät saa tasa-arvoisia lähtökohtia jatko-opintoihin ja työelämään.

? Kokoomuksen tuntijakoesityksessä opetuksen valtakunnallista minimituntimäärää olisi nostettu ja alueelliset erot opetuksen määrässä olisivat täten kaventuneet. Myös kielivalintoihin olisi luotu lisämahdollisuuksia lasten asuinpaikkakunnasta riippumatta, Vahasalo korostaa.

Keskusta myönsi tänään sittenkin tavoittelevansa Kokoomuksen ajamaa minimituntimäärän nostoa. Tavoitteeksi Keskusta asetti myös taito- ja taideaineiden määrän lisäämisen. Opetusministeri Virkkusen tuntijakoesitys sisälsi taideaineiden, eli musiikin, kuvaamataidon ja käsityön lisäämistä yhdellä tunnilla kutakin. Liikunnan tuntimääriin esitettiin neljän tunnin lisäyksiä.

? On hienoa, että Keskusta on vihdoin tullut Kokoomuksen linjoille. Lasten ja nuorten kannalta on harmillista, että Keskustan takinkääntö tapahtui näin myöhään, Vahasalo pahoittelee.

? Perusopetuksen tulevaisuutta pohtiessamme meidän on tarkasteltava paitsi opetuksen sisältöä ja tavoitteita, myös kouluviihtyvyyttä, oppimisympäristön kannustavuutta ja turvallisuutta sekä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeita. Toivomme, että jatkossa myös Keskusta laittaisi lasten edun poliittisen pelin edelle, Vahasalo painottaa.