Tulevaisuusasiakirja esittelyssä Kokoomuksen puoluevaltuustossa

Puoluehallitus hyväksyi 5.4. esityksensä tulevaisuusasiakirjaksi Lahden puoluekokoukseen. Puoluekokous käsittelee ja hyväksyy asiakirjan 13.?15. kesäkuuta.

Tulevaisuusasiakirjaa käsiteltiin myös Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa 10.5. Vantaalla. Puoluevaltuustossa pitämässään puheessa puheenjohtaja Katainen esitteli asiakirjan sisältöä.

Suurimmaksi teemaksi puoluevaltuusto nosti asiakirjasta sivistyksen. Aiheesta puoluevaltuuston julkilausuma:

Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat antavat ennen puoluekokousta omat lausuntonsa tulevaisuusasiakirjaan, joka painetaan lausuntoineen puoluekokouskirjaan.

Tulevaisuusasiakirja_Kokoomus_100514

Tulevaisuusasiakirjaan liittyvä Kokoomuksen puoluevaltuuston julkilausuma täältä.