Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa

Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa

Julkaistu:

Puolue­hal­li­tus hyväk­syi 5.4. esityk­sensä tule­vai­suus­asia­kir­jaksi Lahden puolue­ko­kouk­seen. Puolue­ko­kous käsit­te­lee ja hyväk­syy asia­kir­jan 13.?15. kesä­kuuta.

Tule­vai­suus­asia­kir­jaa käsi­tel­tiin myös Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 10.5. Vantaalla. Puolue­val­tuus­tossa pitä­mäs­sään puheessa puheen­joh­taja Katai­nen esit­teli asia­kir­jan sisäl­töä.

Suurim­maksi teemaksi puolue­val­tuusto nosti asia­kir­jasta sivis­tyk­sen. Aiheesta puolue­val­tuus­ton julki­lausuma:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat anta­vat ennen puolue­ko­kousta omat lausun­tonsa tule­vai­suus­asia­kir­jaan, joka paine­taan lausun­toi­neen puolue­ko­kous­kir­jaan.

Tulevaisuusasiakirja_​Kokoomus_​100514

Tule­vai­suus­asia­kir­jaan liit­tyvä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton julki­lausuma täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content