• FI
 • SV
 • MENU
  Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa
  Twiittaa

  Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa

  Julkaistu: 10.05.2014 Uncategorized

  Puolue­hal­li­tus hyväk­syi 5.4. esityk­sensä tule­vai­suus­asia­kir­jaksi Lahden puolue­ko­kouk­seen. Puolue­ko­kous käsit­te­lee ja hyväk­syy asia­kir­jan 13.?15. kesä­kuuta.

  Tule­vai­suus­asia­kir­jaa käsi­tel­tiin myös Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 10.5. Vantaalla. Puolue­val­tuus­tossa pitä­mäs­sään puheessa puheen­joh­taja Katai­nen esit­teli asia­kir­jan sisäl­töä.

  Suurim­maksi teemaksi puolue­val­tuusto nosti asia­kir­jasta sivis­tyk­sen. Aiheesta puolue­val­tuus­ton julki­lausuma:

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat anta­vat ennen puolue­ko­kousta omat lausun­tonsa tule­vai­suus­asia­kir­jaan, joka paine­taan lausun­toi­neen puolue­ko­kous­kir­jaan.

  Tulevaisuusasiakirja_​Kokoomus_​100514

  Tule­vai­suus­asia­kir­jaan liit­tyvä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton julki­lausuma täältä.