Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa

Tule­vai­suus­asia­kirja esit­te­lyssä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tossa

Julkaistu:

Puolue­hal­li­tus hyväk­syi 5.4. esityk­sensä tule­vai­suus­asia­kir­jaksi Lahden puolue­ko­kouk­seen. Puolue­ko­kous käsit­te­lee ja hyväk­syy asia­kir­jan 13.?15. kesä­kuuta.

Tule­vai­suus­asia­kir­jaa käsi­tel­tiin myös Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 10.5. Vantaalla. Puolue­val­tuus­tossa pitä­mäs­sään puheessa puheen­joh­taja Katai­nen esit­teli asia­kir­jan sisäl­töä.

Suurim­maksi teemaksi puolue­val­tuusto nosti asia­kir­jasta sivis­tyk­sen. Aiheesta puolue­val­tuus­ton julki­lausuma:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat anta­vat ennen puolue­ko­kousta omat lausun­tonsa tule­vai­suus­asia­kir­jaan, joka paine­taan lausun­toi­neen puolue­ko­kous­kir­jaan.

Tulevaisuusasiakirja_​Kokoomus_​100514

Tule­vai­suus­asia­kir­jaan liit­tyvä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton julki­lausuma täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content