Tulevai­suus­asia­kirja esitte­lyssä Kokoo­muksen puolue­val­tuus­tossa – kokoomus.fi
MENU
Tulevai­suus­asia­kirja esitte­lyssä Kokoo­muksen puolue­val­tuus­tossa

Tulevai­suus­asia­kirja esitte­lyssä Kokoo­muksen puolue­val­tuus­tossa

Julkaistu: 10.05.2014 Uncategorized

Puolue­hal­litus hyväksyi 5.4. esityk­sensä tulevai­suus­asia­kir­jaksi Lahden puolue­ko­koukseen. Puolue­kokous käsit­telee ja hyväksyy asiakirjan 13.?15. kesäkuuta.

Tulevai­suus­asia­kirjaa käsiteltiin myös Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa 10.5. Vantaalla. Puolue­val­tuus­tossa pitämässään puheessa puheen­johtaja Katainen esitteli asiakirjan sisältöä.

Suurim­maksi teemaksi puolue­val­tuusto nosti asiakir­jasta sivis­tyksen. Aiheesta puolue­val­tuuston julki­lausuma:

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat antavat ennen puolue­ko­kousta omat lausun­tonsa tulevai­suus­asia­kirjaan, joka painetaan lausun­toineen puolue­ko­kous­kirjaan.

Tulevaisuusasiakirja_Kokoomus_100514

Tulevai­suus­asia­kirjaan liittyvä Kokoo­muksen puolue­val­tuuston julki­lausuma täältä.


Kokoomus.fi