Tiura: Ilmastopolitiikkaa toteutettava järkivihreästi

Tiura esitti näkemyksensä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ilmasto- ja energiapoliittisen raportin luovutustilaisuudessa tänään Helsingissä.

Tiuran vetämän ilmasto- ja energiatyöryhmän loppuraportissa vaaditaan ripeitä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Toimet on raportin mukaan valittava niiden hyötyvaikutuksen ja kustannustehokkuuden perusteella, jotta päästöt vähenevät, mutta lasku kuluttajille ja elinkeinoelämälle pysyy mahdollisimman pienenä. Raportissa esitetään ne pääasialliset keinot, joilla Suomessa voidaan saavuttaa EU:n päästötavoitteet sekä uusiutuvan energian osuuden nostaminen nykyisestä reilusta 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

”Uusiutuvan energian osuuden nostamisessa tarvitaan laajaa keinovalikoimaa. Bioenergialla on suurin potentiaali, mutta tarvitsemme myös lisää vesi- ja tuulivoimaa sekä ympäristön lämmön hyödyntämistä lämpöpumppujen avulla. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen voidaan toteuttaa uusiutuvalla energialla sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön parantamisella. Suomen sähköntarpeen tyydyttämiseen tarvitaan myös lisää päästötöntä ydinvoimaa”, Tiura linjaa.

”Koska uusiutuvan energian lisääminen aiheuttaa merkittävät kustannukset, on tärkeää, että etenemme investointeja koskevassa päätöksenteossa portaittain. Näin voimme parhaiten reagoida kansainvälistä ilmastosopimusta koskeviin ratkaisuihin, EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja toisaalta pystymme siten myös hyödyntämään aina uusinta ja tehokkainta teknologiaa”, toteaa Tiura.

”Tavoitteena on että vähennämme merkittävästi päästöjä, parannamme energiaomavaraisuuttamme, turvaamme kohtuuhintaisen energian saannin suomalaisille sekä varmistamme maamme kilpailukyvyn myös tulevina vuosikymmeninä.”

Lisätietoja: Marja Tiura, gsm 050 511 3030, marja.tiura@eduskunta.fi