Suomi päättävissä pöydissä

Globalisaatio ei ole hyvä, eikä paha, vaan ilmiö jota pitää ymmärtää, jonka kanssa meidän tulee oppia toimimaan ja josta meidän täytyy osata hyötyä. Suomenkin asioista päätetään eri pöydissä eri kokoonpanoissa eri puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuisesti meidän on huolehdittava, että globalisaatio on reilua peliä ? länsimaat eivät voi vaatia muilta vapaata kauppaa ja pitää itse tullimuureja. Suomessa tämä merkitsee edellytysten luomista uusille Nokioille vaikkapa bio- tai ympäristöteknologian aloilla. Näin me voimme menestyä ja vaurastua globalisaation myötä.
Pitää avautua, ei käpertyä
EU on osoittautunut meille suomalaisille kullanarvoiseksi välineeksi vaikuttaa asioihimme sekä Euroopassa että maailmalla. EU:lla on ollut paljon tekemistä. Myös viime aikoina kritisoitu euro on ollut kokonaisuudessaan menestystarina.
EU-jäsenyys on Suomelle enemmän kuin väline. EU on maailmanhistorian menestyksekkäin rauhanprojekti. EU:n avoimet markkinat, taloudellinen integraatio, sosiaalisesti kestävien periaatteiden, mm. työelämän pelisääntöjen harmonisointi ovat olleet yksiselitteisesti meille suomalaisille etu.
Suomalaisen työntekijän ja yrittäjän tekemillä tuotteilla ja palveluilla on ollut yhteiset asiakkaat muiden eurooppalaisten kanssa. Suomen EU- jäsenyys oli ja on Kokoomukselle arvovalinta.
Suomi EU:n kehittäjäksi
Kokoomuksen Eurooppa-politiikan ja kansainvälisen toimintalinjan voi kiteyttää suuresti arvostamani pääministeri Paavo Lipposen sanoihin: ?Meidän on istuttava kaikissa niissä pöydissä, joissa asioistamme päätetään?. Haluan lisätä tähän vain sen, ettei vain istuttava, vaan oltava aktiivinen, käytettävä puheenvuoroja ja haettava kumppaneita. Kokouksessa istuminen ei ole vaikuttamista. Yhteydenpito ja verkostojen rakentaminen kokousten välillä sen sijaan on.
Kokoomus on merkittävä EU-tason vaikuttaja. Me yksinkertaisesti ymmärrämme sen merkityksen, olemme kiinnostuneita ja osaamme sen. Meille EU on toinen kotikenttä. Kokoomus on tällä hetkellä puolueena yksin Lipposen lanseeraamalla EU-linjalla. Uskon silti edustavamme fiksujen suomalaisten suurta enemmistöä.
Suomi ei edes yksin pääse kaikkiin niihin pöytiin, missä asioistamme päätetään. G7, G8, G20, siellä muovataan meidänkin tulevaisuuttamme, mutta meillä ei ole tuolia. Mutta sen sijaan EU:lla on montakin tuolia. Ja sitä kautta voimme vaikuttaa ? ja olemme vaikuttaneet.
Suomi on EU-vaikuttaja
Kerron erään esimerkin: syksyllä 2008 talouskriisi velloi ja ratkaisuja etsittiin maailmalla. Yhdysvalloissa oli päätetty perustaa roskapankki hoitamaan huonoja luottoja, Ranskan presidentti Sarkozy ehdotti samanlaista Eurooppaan.
Meillä Suomessa valtiovarainministeriössä oltiin eri mieltä. Laadimme yhdessä Ruotsin valtiovarainministeriön kanssa vaihtoehtoisen tavan hoitaa pankkien luottamusta ja varainsaantia takauksilla ja pääomittamalla.
Suomen päämäärätietoinen työ EU:n neuvostossa johti lopulta siihen, että Suomen esittämä malli otettiin käyttöön Euroopassa. Kohta Yhdysvallat seurasi perässä ja luopui roskapankeistaan.
Tähän vaikutti paljon pääministeri Matti Vanhanen henkilökohtaisella panoksellaan. Historia tulee muistamaan pääministeri Vanhasen suomalaisena valtiomiehenä ja eurooppalaisena vaikuttajana. Minulla on syvä kunnioitus häntä kohtaan yhteisen hallituksemme taitavana pääministerinä.
Suomi voi vaikuttaa, Suomea kuunnellaan ja Suomen velvollisuus on vaikuttaa meitä koskeviin asioihin maailmassa. Tapasin keskiviikkona EU:n komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson kahden kesken. Kerroin hänelle näkemykseni EU:n talousongelmien ratkaisemiseksi. Hän piti Suomen työtä viime vuosina talouskriisin selvittämiseksi erinomaisena. Hän myös sanoi, että olemme erityisesti EU:n talouskysymyksissä merkittävästi kokoamme suurempi vaikuttaja.
Aktiivinen myös tulevaisuudessa
Olemme hankkineet hyvän aseman omalla toiminnallamme. Tätä linjaa meidän tulee edustaa myös jatkossa.
Edessämme on suuria haasteita. Talous on saatettava kuntoon. Luottamuksen Euroopan talouteen on palautettava, Rahoitusmarkkinoille on rakennettava uudet pelisäännöt. Ilmastopolitiikka pitää saada tehokkaammaksi. On päivän selvää, että me tarvitsemme näiden haasteiden ratkaisuun enemmän Eurooppaa ? ei vähemmän.
Kokoomus lupaa suomalaisille, että tulemme jatkossakin olemaan erittäin aktiivisia vaikuttajia EU:ssa. Lupaamme myös, että meiltä löytyy osaavia ja päteviä ihmisiä kansainväliseen vaikuttamiseen. Tulemme jatkamaan avointa keskustelua niin EU:n kuin muunkin ulkopolitiikankin asioista suoraan suomalaisten kanssa.
Suomen itsenäisyys on turvattu isiemme ja äitiemme teoilla ja vastuunkannolla. Se itsenäisyys antaa meille oikeutetun paikan olla päättämässä maailman asioista. Käpertyminen itseemme olisi tuon perinnön hukkaan heittämistä.
Olemme valtiollisesti itsenäisiä ja näin ollen vapaita vaikuttamaan omiin asioihimme siellä, missä niihin voi vaikuttaa. Emme halua olla yksin, vaan itsenäinen, aktiivinen, vaikuttaja päättävissä pöydissä.

[Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 20.6.2010]