Suomalaisilla vapaus valita kotinsa

Kokoomus kannattaa ihmisten vapautta valita kotinsa itse. Kannatamme yhtälailla järkivihreää asunto- ja liikennepolitiikkaa, jossa asumisen ja liikkumisen energia- ja ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Ne eivät ole vastakkaisia asioita, vaan molemmat voivat toteutua yhdessä. Ensimmäinen on vain ihmisen omaa vapautta ja toinen yhteiskunnan vastuulla.

Kokoomuslaisen kaavoitus-, asunto- ja ilmastopolitiikan voi kiteyttää kolmeen teesiin:

1) Kokoomuslaisuus on vapautta valita elämäntyylinsä, myös asuinpaikan suhteen. Minä en halua tunkea ihmisiä vasten tahtoa kerrostaloihin enkä myöskään kauas keskustoista. Jokainen ihminen ja perhe saa valita asuinpaikkansa itse.

2) Tarvitsemme kaikenlaista asumista. Haja-asutusalueella voi asua miten haluaa. Kaupunkeihin ja kuntiin tarvitsemme viihtyisästi kaavoitettuja omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostaloja, joiden lähistöltä palvelut ja joukkoliikenne löytyvät.

3) Kaavoituksen pitää ehdottomasti olla energiaa säästävää ja ekologista. Kaavoitetaan erilaisia asumismuotoja eheästi fiksujen joukkoliikenneyhteyksien varteen. Eheä ei tarkoita ahdasta. Tiivis ja ekologinen voi olla myös viihtyisää.

Siis: jokainen suomalainen valitkoon itse oman kotinsa ilman korkean tahon neuvoja. Siitä tosin on pidettävä kiinni, että yhdyskuntarakenne kokonaisuudessaan on eheä ja ekologinen.