Stubb: Ratkaisevia talouspäätöksiä lähiviikkoina

Lähiviikkoina eletään hallituksen talouspolitiikan linjan ja sen onnistumisen kannalta ratkaisevia hetkiä.

”Hallitusohjelmassa on hahmoteltu ura kohti vakaamman julkisen talouden ja vahvemman työllisyyden Suomea. Meidän on tehtävä käänne kohti parempaa vielä kun ratkaisut ovat suomalaisten omissa käsissä”, valtiovarainministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb totesi Veronmaksajien Vero 2016 -päivillä.

Hallituksen yhteinen lähtökohta ovat 4 miljardin euron säästöt julkiseen talouteen ja rakenneuudistukset erityisesti työmarkkinoilla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suurilla rakenteellisilla uudistuksilla, kuten kilpailukykysopimuksella sekä sote-uudistuksella on vaikutuksia myös verotukseen.

”On ensisijaisen tärkeää, että hallitus pitää finanssipolitiikan liikkumavaran ja keinovalikoiman omissa käsissään. Pidän mahdottomana ajatusta, että tässä taloustilanteessa hallitus rakentaisi koko talouspolitiikan perustansa epävarmojen odotusten varaan”, Stubb sanoi.

”Kun hallitus keväällä määrittelee, miten yhteiskuntasopimuksen vaikutusta julkiselle taloudelle voidaan laskea, ovat rakenteelliset uudistukset tässä määrittelyssä erityisen arvokkaita. Sopimuspohjassa tehdyn työn määrä lisääntyy, kun vuosittainen työaika pitenee 24 tunnilla. Tämä on iso askel eteenpäin. Myös Suomen palkkamalli, jossa muiden alojen palkanmuodostus seuraa viennille alttiiden alojen tasoa, on merkittävä ja tärkeä rakenteellinen uudistus.”

”Erityisen painavan arvon hallitus on asettanut paikallisen sopimisen edistämiselle tulevalla työehtosopimuskierroksella. Sen merkitys työllisyystavoitteen toteutumisen kannalta on hallitusohjelman keinovalikoimasta kaikkein suurin. Siksi kunnianhimoinen paikallinen sopiminen toisi toteutuessaan näköalaa vahvempaan talouskasvuun ja runsaammin liikkumavaraa julkiseen talouteen”, Stubb totesi.

Sote-uudistuksen seuraavat isot päätökset koskevat mallia, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulevaisuudessa kerätään. Stubb muistutti, että hallitusohjelman keskeisten verolinjausten on toteuduttava myös sote-uudistuksen yhteydessä. Kokonaisveroaste ei voi nousta, eikä työn verotus kiristyä.

”Olen vahvasti sitä mieltä, että näin pienessä maassa kaksi verotuksen tasoa riittää mainiosti. Koko uudistuksen tavoite on tuottaa suomalaisille tulevaisuudessa entistä laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita nykyistä tehokkaammalla hallinnolla, ei rakentaa ylimääräistä hallintoa. Kolmas veroporras ja maakuntien verotusoikeus löisivät tavoitteitamme korville monimutkaistamalla verotusta entisestään ja luomalla yhä lisää painetta työn verotuksen kiristymiselle”, Stubb sanoi.

Stubb kertoi, että sote-uudistuksen on tarkoitus myös rahoitusratkaisun osalta edetä lähiviikkoina.