Stubb: Hallituksen työllisyystoimia jatketaan – yrittäjyysveropaketti syksyllä

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Alexander Stubb kommentoi tänään julkistettuja hallituksen työllisyys- ja yrittäjyystavoitteita Kampin keskuksessa järjestetyn Nuori Yrittäjyys ry:n Uskalla yrittää -tapahtuman yhteydessä.

Stubbin mukaan esityksissä on monia hyviä linjauksia, kuten tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, innovaatioiden kaupallistaminen sekä ulkomaisten asiantuntijoiden nykyistä sujuvampi rekrytointi. Lisäksi työttömille asetetaan uusia kannustimia työn vastaanottamiseen ja samalla työttömyysturvan käyttöä muutetaan aktivoivampaan suuntaan esimerkiksi palkkatukena ja yrittäjän starttirahana.

”Esimerkiksi uuden innovaatio- ja palvelusetelin avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat hankkia asiantuntemusta kehitystyönsä tueksi. Sekä yritykset että korkeakoulut tai tutkimuslaitokset hyötyvät uudenlaisesta yhteistyöstä.”

Myös ulkomaisten asiantuntijoiden rekrytoinnin lupaprosesseja sujuvoitetaan ja oleskeluluvan myöntäminen start up –yrittäjyyden perusteella tehdään mahdolliseksi yhtiömuodosta riippumatta.

”Näillä esityksillä Suomen on mahdollista saada lisää vahvoja osaajia myös maamme rajojen ulkopuolelta”, Stubb sanoo.

”Työn tarjontaa vahvistavat uudistukset TE-hallinnossa ja esimerkiksi työttömyysturvan aktiivikäytön laajentaminen ovat työllisyyden vahvistamisen kannalta tärkeitä uudistuksia. Työn tarjontaa lisääviin toimiin ovat myös mm. OECD ja monet muut kansainväliset arvioitsijat meitä patistaneet”, Stubb lisää.

Stubb korostaa, että työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen on hallituksen tärkein päämäärä. 72 prosentin työllisyystavoitteessa onnistuminen ratkaisisi myös julkisen talouden suurimmat haasteet. Siksi tavoitteiden edistämisen tulee olla hallituksessa jatkuva prosessi.

”Innovatiivisia kasvuyrityksiä auttaa esimerkiksi tänään eduskunnalle tuomani uusi joukkorahoituslaki. Esityksen tavoitteena on monipuolistaa sellaisten pienten ja keskisuurten kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia, joilla on vaikeuksia antaa esimerkiksi perinteisiä pankkivakuuksia”, Stubb muistuttaa.

Stubb kertoo, että valtiovarainministeriössä valmistellaan parhaillaan yrittäjyysveropakettia, jonka sisältämien verouudistusten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alusta. Paketti sisältää mm. sukupolvenvaihdosten helpottamisen, yrittäjävähennyksen, kotitalousvähennyksen noston sekä maksuperusteisen arvonlisäveron.

”Tuon yrittäjyysveropaketin yksityiskohtineen eduskunnan käsiteltäväksi syksyn budjettikeskustelun yhteydessä”, Stubb kertoo.

Stubbin mukaan tänään päätetyt ja syksyllä budjetin yhteydessä tulevat työllisyys- ja yrittäjyystoimet ovat luontevaa jatkoa viime viikon kehysriihen päätöksille ja vahvistavat luottamusta Suomeen.

”Hallitusohjelmassa on luotu perusta taloudenpidon uskottavuudelle. Kehysriihessä perustaa lujitettiin. Jatkossakin Suomen käyntikortti on, että teemme, minkä lupaamme. Toivon, että tämä luo luottamusta, tulevaisuudenuskoa ja investointihalukkuutta yrityksillemme. Sitä kautta syntyy myös uutta työtä”, Stubb sanoo.