Risikko: Vanhuspalvelulakia vietävä sovitusti eteenpäin

Omituiseksi Guzenina-Richardsonin kannan tekee se, että vielä kesäkuun alussa sosiaalidemokraattien omassakin lausunnossa todettiin, että lakiluonnos muodostaa hyvän pohjan aihetta koskevalle jatkotyölle.

Kokoomukselle vanhusten aseman turvaaminen on ollut erittäin tärkeää. Lakia ryhdyttiin valmistelemaan, kun huomattiin, miten huonosti vanhustenhuollon laatusuositukset kunnissa toteutuivat. Uuden valmistelun käynnistäminen vain viivästyttäisi vanhusten tilanteen kohentamista.

Nopea eteneminen olisi mahdollista, sillä vanhustenpalvelulain rahoituskin on suunniteltu nykyisen luonnoksen pohjalle. Toisin kuin haastattelussa annetaan ymmärtää, lakiluonnoksen vastaanotto on ollut valtaosin myönteinen.

Haastattelun perusteella ministeri Guzenina-Richardssonin on varmasti syytä pohdiskella velvoittavan lakitekstin ja suositusten välisiä eroja ja muistaa samalla, että alun perin ongelmia oli juuri suositusten toteutumisessa.

Sekin on hyvä nykyisen peruspalveluministerin pitää mielessä, että omaishoitoa ei kirjata vanhuspalvelulakiin siksi, että omaishoito koskee muitakin kuin vanhuksia. Tästä syystä omaishoidolla on oma lakinsa.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Vesa Rantahalvari p. 040-5444 609
erityisavustaja Suvi Aherto p. 050-3496 121

Aiheeseen liittyvä linkki
Mediuutiset 19.8.2011: Guzenina-Richardson torppaa vanhuspalvelulain