Räty: Annetaan ihmisten päättää palveluistaan

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty toivoo Keskustan tukea raha seuraa potilasta -mallille sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Ministeri Räty puhui lauantaina Keskustan sosiaalipoliittisessa seminaarissa Tampereella.

?Ihmisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisessä ei todellakaan ole kyse julkisten palveluiden romuttamisesta tai yksityistämisestä. Tälläkin hetkellä julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuoteaan jonkun muun kuin kunnan tai julkisen tuottajan toimesta. Nykyisen monituottajamallin heikkous kuitenkin on se, että byrokratia valitsee ? ei ihminen. Ihmisen pitää voida saada vaikuttaa saamiinsa palveluihin?, sanoi Räty.

Rädyn mielestä ihmisten vapautta valita palvelunsa voidaan parhaiten lisätä raha seuraa potilasta -mallin avulla. Mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjä valitsee missä haluaa itseään hoidettavan. Palveluntuottajalle palvelusta maksettava korvaus perustuu pääasiassa yksikön valinneiden ihmisten määrään, ja korvaus maksetaan sekä yksityisille että julkisillepalveluntuottajille samoin perustein.

Raha seuraa asiakasta -mallissa asiakas ei voisi valita mitä tahansa tuottajaa julkisen järjestäjän kustannuksella, eikä vaihtaa tuottajaa satunnaisesti toiseen. Malli kuitenkin antaisi asiakkaalle mahdollisuuden valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen ja laatukriteerit täyttävien tuottajien joukosta. Julkinen raha ei siis seuraa asiakasta hallitsemattomasti minne ja milloin tahansa. Kustannusten hallinta tulee helpommaksi, kun kustannukset ovat läpinäkyviä ja kilpailua potilaista tapahtuu.

?Valinnanvapauden aito toteutuminen edellyttäisi, että asiakas voi valita myös muita kuin kunnan tuottamia palveluja. Vaikka palvelujen järjestämisvastuu on jatkossakin julkisella sektorilla, palveluja voivat tuottaa sekä kunta, yritykset että järjestöt. Potilaille tärkeintä on laadukas ja sujuva hoito. Ei se, kuka palvelun tuottaa”, Räty muistutti puheessaan.