Outi Mäkelä: Pääkaupunkiseudun asuntoratkaisuun konkreettisia keinoja, ei lisähallintoa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä peräänkuuluttaa pääkaupunkiseudun asuntoratkaisuun konkreettisia keinoja lisähallinnon sijaan.

?Asumisen aiesopimuksen haasteita on aikaisempina vuosina ollut porkkanoiden puuttumisen lisäksi mm. sopimuksen sitominen sosiaaliseen asuntotuotantoon?, Mäkelä sanoo.
Hänen mielestään sopimuksessa ei ole myöskään huomioitu muuta asuntotuotantoa, eikä kuntakohtaisia asuntotarpeita tai alueille soveltuvia asumismuotoja.

?On valitettavaa, että joillakin tahoilla on edelleen usko siitä, että yleispätevä ratkaisu kaikkiin pääkaupunkiseudun ongelmiin löytyy metropolihallinnosta. Ratkaisut löytyvät kuitenkin aivan muualta kuin byrokratiasta.?

Mäkelä myös muistuttaa, että asumisen ja infrastruktuurin tulee olla tasapainossa alueen työpaikkatarjonnan kanssa. ?Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kaavoituksella mahdollistetaan työpaikkojen syntyminen kehysalueille, jotta niistä ei synny vain makuuvaunuja metropolivetureille?.

Ongelmalliseksi Mäkelä näkee myös sen, että turhan yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä esimerkiksi rakennusmateriaalin osalta, saatetaan turhaan aiheuttaa ongelmia rakentajille ja mm. jarruttaa uusien ja tehokkaampien materiaalien ja tekniikoiden kehittymistä.

Kaavoituksen ei myöskään tulisi tarpeettomasti hidastaa yritysten kasvua ja toimitilainvestointeja, sillä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Mäkelä näkee yritysten uudet investoinnit kullanarvoisiksi Suomelle.

?Yritysten on pystyttävä aiempaa nopeampaan reagointiin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin?, toteaa Mäkelä. ”Vuosikausien lupa- ja valitusprosessit kaava-asioissa eivät lopulta palvele kenenkään etua.”

Mäkelä myöntää, että maa-alueiden kaavoituksilla on kauaskantoiset vaikutukset ja on selvää, että niiden seurauksia on mietittävä tarkkaan ja eri näkökulmista. Nykyisiä käytäntöjä tulisi hänen mukaansa kuitenkin kehittää siten, että ne palvelisivat entistä paremmin niin kansalaisia kuin yrityksiäkin.

?Pelkästään järjestelmästä johtuvista hidasteista ja sitä kautta kaavoituksen ennakoimattomuudesta tulisi ehdottomasti pyrkiä eroon?, Mäkelä kiteyttää.