Outi Mäkelä: Metropolihallinnon laajuus on kuntien omissa käsissä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen hallituksen rakennepäätöskokonaisuuden sisältämiin kunta- ja soteuudistusta vauhdittaviin linjauksiin. ?On hyvä, että näissä isoissa uudistuksissa mennään nyt harppauksin eteenpäin, vaikka ratkaisut eivät olekaan helppoja. Tekemättä jättäminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto?, Mäkelä muistuttaa.

Hallitus linjasi, että jatkossa pakkoliitokset ovat kaupunkiseuduilla metropolialuetta lukuun ottamatta mahdollinen keino kuntaliitosten vauhdittamiseksi. Metropolialueella puolestaan otetaan käyttöön seudun yhteinen metropolihallinto, jolle siirrettävät tehtävä riippuvat kuntaliitosten merkittävyydestä.

?Metropolialueella kuntarakenneselvitykset on nyt käynnistettävä pikaisesti. Kuntien käsissä on se, kuinka mittavasti ne haluavat siirtää päätösvaltaansa uudelle metropolihallinnolle muun muassa kaavoituksen saralla?, Mäkelä selventää.

Hänen mukaansa metropolihallinnon syvyys ja laajuus riippuu siis kuntaliitosten onnistumisesta. ?Mitä vahvemmat uudet kunnat, sitä enemmän ne voivat säilyttää päätösvaltaa itsellään?, Mäkelä tiivistää. ?Tärkeää on huolehtia siitä, että metropolihallinnon päätöksentekomallissa alueellinen edustus toteutuu, hallinnosta ei tule raskasta ja byrokraattista, eivätkä tehtävät ole päällekkäisiä muiden alueellisten toimijoiden kanssa?, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan hallitus on oikeilla jäljillä myös keventäessään kuntien velvoitetaakkaa. Hallitus on sitoutunut siihen, että kuntien normeja ja tehtäviä puretaan miljardin euron edestä. ?Tämä tuo toivottavasti kaivattua ketteryyttä myös kuntien toimintaan ja avaa uusia mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille?, Mäkelä päättää.

Lisätietoja: Outi Mäkelä p. 050 512 2877