Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdollistaa kuntauudistuksen etenemisen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen siihen, että kuntauudistus voi perustuslakivaliokunnan mukaan edetä. Perustuslakivaliokunta sai lausuntonsa valmiiksi kuntarakennelaista. Suomen perustuslaki ei aseta estettä uudistuksen etenemiselle, kun kuntien tiedonsaannista ja riittävästä reagointiajasta huolehditaan.

– Mikäli eduskunta seuraavan viikon aikana hyväksyy lain, kuntarakennelaki saadaan suunnitellusti voimaan 1.7.2013. Tällöin viimeistään alkaa kuntien selvitysvelvollisuus kuntaliitosten osalta ? useat kunnathan niitä tekevät jo nyt, Mäkelä toteaa.

– On hyvä, että samassa yhteydessä hallitus aikoo kiirehtiä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan lain valmistelua. Näin ollen kuntarakenneuudistuksen lisäksi saamme myös sote-uudistuksen nopeammin käyntiin, Mäkelä sanoo.

– Hallituksen on osoitettava sote-lain valmisteluun lisäresursseja. Sote-laki on saatava mahdollisimman pian valmiiksi, jotta Suomen kannalta tärkeimmät uudistukset rullaavat sujuvasti eteenpäin, Mäkelä vaatii.

Nimenomaan kansalaisten palvelujen saatavuudesta huolehtiva sosiaali- ja terveysvaliokunta on lausunnossaan painottanut, että uudistusta on tärkeää saada eteenpäin. Mäkelän mukaansa lainsäädännöllisistä prosesseista voidaan nyt siirtyä tärkeimpään, suomalaisten lähipalveluiden kehittämiseen.

– Tärkein tavoite on taata ihmisten lähipalvelut. Siksi kunta- ja sote-uudistukset tehdään, Mäkelä päättää.

Lisätietoja:

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877