Mäkelä: Lakialoitteesta päätökseen ? yritysten maksuaikoihin kohtuutta!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä on tyytyväinen, että hallitus on tarttunut monia pk-yrityksiä kiusanneisiin kohtuuttoman pitkiin yritysten välisiin maksuaikoihin. Esityksen mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa maksuajat rajattaisiin 30 vuorokauteen nykyisen 60 vuorokauden sijasta, ellei erikseen ole sovittu.

Mäkelä teki asiasta lakialoitteen Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satosen kanssa vuonna 2013.

?Yrittäjiltä on tullut tavattoman paljon viestejä siitä, miten suuryritykset ovat vaikeassa taloustilanteessa yksipuolisesti pidentäneet toimittajiensa maksuaikoja. Pienyrittäjälle maksun viivästyminen usealla kuukaudella voi pahimmillaan ajaa yrityksen ahdinkoon. Onneksi asiaan on nyt tartuttu. Jo maalaisjärjellä ajateltuna tuntuu kohtuuttomalta, jos esimerkiksi pieni metallipajayrittäjä joutuu toimimaan suuryrityksen pankkina?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä vaatii lisää päätöksiä, jotta pk-yritysten edellytyksiä kasvaa ja työllistää voidaan vahvistaa.

?Kokoomus haluaa tehdä kaikkensa, jotta yrittäjyyden edellytyksiä voitaisiin vielä vahvistaa. Maksuperusteinen arvonlisävero ja koulutussopimus on otettava käyttöön sekä koeaikaa on pidennettävä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Hienoa, jos hallituskumppanimme haluavat tukea yrittäjyysmyönteistä linjaa!? päättää Mäkelä.

Tavoite maksuajan lyhentämisestä löytyy myös Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesällä julkaistusta 10 yrittäjyysteon listasta.