Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Tapani Töllille väitteisiin kuntien pakkoliitoksista

Kokoomus ei halua pakottaa kuntaliitoksiin. Parhaita ratkaisuja syntyy silloin, kun kunnat saavat päättää liitoksista itsenäisesti ja kuntalaisten tahtoa kuunnellen. Kuntarakenteen kehitystä voidaan kuitenkin edistää rahoituksen keinoin. Lainsäädännöllä on ohjattava kuntia kuntaliitoksiin ja pidempiaikaiset kriisikunnat on otettava tässä erityistarkkailuun. Jos kuntaliitoksia ei synny, lainsäädännöllä voidaan ohjata kuntia seudulliseen toiminnalliseen yhteistyöhön. Näin voidaan varmistaa laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa.

Kokoomuksen kuntakannanoton tavoitteena on löytää kunta- ja palvelurakennemalli, joka on kuntalaisen kannalta paras. Tavoitteena on oltava paremmat, fiksummin järjestetyt palvelut. Kokoomuksen mielestä kunta on sopivan kokoinen silloin, kun se pystyy vastaamaan laadukkaista terveys- ja sosiaalipalveluista, monipuolisesta koulutuksesta, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta sekä kokonaisvaltaisesta maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lue lisää: www.kyseenalaista.fi