Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väitteisiin Kokoomuksen verouudistuksesta

Ensinnäkin SDP:n ajatuspajan tutkimuksessa oletetaan, että Kokoomuksen verouudistus tarkoittaisi yksinomaan kahden prosenttiyksikön kevennystä valtionverotuksessa kaikissa tuloluokissa. Kokoomus haluaa keventää työn verotusta kaikkien tuloluokkien osalta. Kokoomus on todennut, että haluamme kohdentaa maltillisen kevennyksen juuri pieni- ja keskituloisille.

Toiseksi tutkimus olettaa, että veronkevennys kohdistuu vain valtionverotukseen (yli 15 600 euroa vuodessa ansaitseville). Tämä olettama on todellisuudelle vieras. Kun verotusta on kevennetty tällä vaalikaudella, niin kevennykset on ulotettu myös pienituloisille kunnallisverotuksen vähennyksen kautta. Tutkimus ei huomioi myöskään eläkeläisiä koskevaa eläketulovähennystä.

Kolmanneksi SDP:n ajatuspajan tutkimus olettaa virheellisesti, että Kokoomuksen malli pääomaverotuksen osalta olisi vain kahden prosenttiyksikön korotus. Sen lisäksi Kokoomus haluaa pienimmät osingot verovapaiksi sekä verottaa kaikkein suurimpia pääomatuloja korkeammalla 32 prosentin verokannalla.

Kokoomuksen työllistävä veromalli on puolueiden esittämistä veromalleista ainoa, jonka tavoite on selkeästi luoda kasvua, eikä vain kuroa kestävyysvajetta umpeen.

Kyseenalaista.fi