Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sesta

Julkaistu:

Ensin­nä­kin SDP:n ajatus­pa­jan tutki­muk­sessa olete­taan, että Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tus tarkoit­taisi yksi­no­maan kahden prosent­tiyk­si­kön keven­nystä valtion­ve­ro­tuk­sessa kaikissa tulo­luo­kissa. Kokoo­mus haluaa keven­tää työn vero­tusta kaik­kien tulo­luok­kien osalta. Kokoo­mus on toden­nut, että haluamme kohden­taa maltil­li­sen keven­nyk­sen juuri pieni- ja keski­tu­loi­sille.

Toiseksi tutki­mus olet­taa, että veron­ke­ven­nys kohdis­tuu vain valtion­ve­ro­tuk­seen (yli 15 600 euroa vuodessa ansait­se­ville). Tämä olet­tama on todel­li­suu­delle vieras. Kun vero­tusta on keven­netty tällä vaali­kau­della, niin keven­nyk­set on ulotettu myös pieni­tu­loi­sille kunnal­lis­ve­ro­tuk­sen vähen­nyk­sen kautta. Tutki­mus ei huomioi myös­kään eläke­läi­siä koske­vaa eläke­tu­lo­vä­hen­nystä.

Kolman­neksi SDP:n ajatus­pa­jan tutki­mus olet­taa virheel­li­sesti, että Kokoo­muk­sen malli pääoma­ve­ro­tuk­sen osalta olisi vain kahden prosent­tiyk­si­kön koro­tus. Sen lisäksi Kokoo­mus haluaa pienim­mät osin­got vero­va­paiksi sekä verot­taa kaik­kein suurim­pia pääoma­tu­loja korkeam­malla 32 prosen­tin vero­kan­nalla.

Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on puoluei­den esit­tä­mistä vero­mal­leista ainoa, jonka tavoite on selkeästi luoda kasvua, eikä vain kuroa kestä­vyys­va­jetta umpeen.

Kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content