Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Pekkariselle väitteisiin Kokoomuksen verolinjasta

Kokoomuksen työllistävän veromallin tärkein tavoite on suomalaisen työn ja yrittäjyyden tukeminen. Kokoomus haluaa selvittää mahdollisuudet palata yhtiöveron hyvitysjärjestelmään ? se oli toimiva, läpinäkyvä, kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen sekä vahvoihin taseisiin kannustava järjestelmä. Verolinjaustemme mukaan ”paluu hyvitysjärjestelmään on Kokoomukselle ensisijainen vaihtoehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehittää osinkoverotusta nykyrakenteen pohjalta”.

On selvitettävä, onko järjestelmään palaaminen mahdollista EU-säännösten puitteissa. Lisäksi on löydettävä uudenlainen tapa rajat ylittävien osinkojen kohtelulle. Mikäli ratkaisu rajat ylittävien osinkojen ongelmaan löytyy, olisi seuraavaksi harkittava uuden hyvitysjärjestelmän muut piirteet. On aivan selvää, ettei uusi hyvitysjärjestelmä voisi olla aiemman järjestelmän suora kopio muiltakaan osin. Hyvitysjärjestelmän yksityiskohdat olisi mietittävä uudelleen vastaamaan 2010-luvun haasteita. Tällöin olisi huolehdittava siitä, että osinkoverotuksen toteutuksessa huomioidaan kohtuuden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Mikäli paluu hyvitysjärjestelmään ei onnistu, Kokoomus kehittäisi osinkoverotusta siten, että se tekisi kaikkein pienimmistä osingoista verovapaita. Näin kannustettaisiin pienimuotoiseen sijoittamiseen ja kotimaiseen omistajuuteen. Muutoin pääomatulojen verotusta Kokoomus kiristäisi kahdella prosenttiyksiköllä asettaen kaikkein suurimpien pääomatulojen veroprosentin vielä hieman tätä korkeammalle.

Ansiotuloveron kevennykset on tällä vaalikaudella kohdistettu pieni- ja keskituloisille. Kokoomus ei näe mitään syytä, miksi tätä kehitystä ei jatkettaisi edelleen.

Lue myös: www.kyseenalaista.fi