Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Lintilälle väitteisiin Kokoomuksen verokaavailuista

Kokoomuksen tavoitteena on suomalaisen työn ja yrittäjyyden tukeminen. Kokoomus haluaa selvittää mahdollisuudet palata yhtiöveron hyvitysjärjestelmään – se oli toimiva, läpinäkyvä, kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen sekä vahvoihin taseisiin kannustava järjestelmä. Verolinjaustemme mukaan ”paluu hyvitysjärjestelmään on Kokoomukselle ensisijainen vaihtoehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehittää osinkoverotusta nykyrakenteen pohjalta.”

Ensinnäkin on selvitettävä, onko järjestelmään palaaminen mahdollista EU-säännösten puitteissa. On löydettävä uudenlainen tapa rajat ylittävien osinkojen kohtelulle. Mikäli ratkaisu rajat ylittävien osinkojen ongelmaan löytyy, olisi seuraavaksi harkittava uuden hyvitysjärjestelmän muut piirteet. On aivan selvää, ettei uusi hyvitysjärjestelmä voisi olla aiemman järjestelmän suora kopio muiltakaan osin. Verotuksen, kuten muunkin lainsäädännön, on elettävä ajassa.

Hyvitysjärjestelmän yksityiskohdat olisi mietittävä uudelleen vastaamaan 2010-luvun haasteita. Tällöin olisi huolehdittava siitä, että osinkoverotuksen toteutuksessa huomioidaan kohtuuden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

On totta, että Kokoomuksen ja Keskustan verolinjaukset eroavat toisistaan. Keskustan malliin sisältyy yrittämisen kannusteiden leikkaaminen. Kokoomus lähtee siitä, että verotuksen muutoksilla ei pidä ainakaan heikentää yrittämisen ja työllistämisen kannustimia nykyisestä. Yrittämisen ja työllistämisen on jatkossakin oltava kannattavaa.

Kokoomuksen verolinjauksissa esitetään selväsanaisesti kaikkein pienimpien osinkotulojen muuttamista verovapaiksi. Se kannustettaisi pienimuotoiseen sijoittamiseen ja kotimaiseen omistajuuteen. Uudistus keventäisi hieman kaikkein pienimpien, monesti naisvaltaisten palveluyritysten verotusta. Myös palkkaverotuksen kevennykset painotamme pieni- ja keskituloisille. Toisin kuin Keskusta, Kokoomus muuttaisi myös pääomaverotuksen progressiiviseksi: verottaisimme suurimpia pääomatuloja (myös osinkoja) kovemmin kuin Keskusta.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi