Kokoomusnaiset: Naisyrittäjiä rohkaistava kasvuun

Työikäisen väestön määrä on alkanut supistua ja vähenee 90 000 hengellä vuoteen 2015 mennessä.

?Tarvitsemme talouskasvua, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kasvattamiseen tarvitaan julkisen sektorin lisäksi yrityksiä ja niissä tapahtuvaa arvonlisäystä, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Henna Virkkunen muistuttaa.

Suomalaisyrityksistä jopa 160 000 on yhden hengen yrityksiä. Käytännössä moni yrittäjä tekee kahden työt, koska ei uskalla palkata vierasta työntekijää. Eräillä alueilla käynnistetty ensimmäisen työntekijän palkkatuki on osoittautunut toimivaksi menettelyksi, jolla yrittäjiä rohkaistaan laajentamaan toimintaansa. Kokoomusnaisten mielestä käynnissä oleva kokeilu tulee laajentaa valtakunnalliseksi.

Naisvaltaisten alojen yrittäjien työllistämistä voidaan lisätä myös jakamalla vanhemmuuden kustannukset tasaisemmin.

?Perhevapaajärjestelmästä työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on vähennettävä suuntaamalla järjestelmän rahoitukseen verorahoja. Myös yrittäjän sosiaaliturvaa on edelleen kehitettävä vastaamaan palkansaajan sosiaaliturvan tasoa, Virkkunen toteaa.

Riittävä ja ajantasainen ammatillinen ja liiketoimintaosaaminen ovat voimavaroja, joilla on merkitystä naisyrittäjien työssä jaksamiselle ja jatkamiselle sekä yritysten menestymiselle.

?Naisyrittäjistä valtaosa kokee tarvetta kehittää osaamistaan. Tällä hallituskaudella on tehty aikuiskoulutuksen osalta paljon hyviä uudistuksia, mutta erityisesti nyt on paneuduttava keinoihin, joilla myös pienyrittäjät pääsevät osallistumaan koulutukseen, Virkkunen sanoo.