Kokoomus ryhtyy valmistelemaan kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, tule mukaan!

Kokoomus osallistuu kestävän kehityksen toimikunnan Sitoumus 2050 -ohjelmaan, joka kannustaa yhteiskunnan eri toimijoita edistämään kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Toimenpidesitoumuksessa määritellään tavoitteet, niille toteutusaikataulu ja onnistumisen mittarit. Kokoomuksessa sitoumuksen valmisteluun otetaan mukaan koko puolue.

”Tulevaisuuden Suomen ja maailman hyvinvoinnin eteen tarvitaan konkreettisia tekoja. Kestävän kehityksen eli taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioiminen kaikessa päätöksenteossa tulisi näkyä niin politiikassamme kuin puolueen omassa toiminnassa”, sanoo kehityspoliittisen toimikunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Kai Mykkänen pitävät tärkeänä, että toimenpidesitoumuksen valmisteluun osallistuu mahdollisimman moni.

”Kestävän kehityksen edistäminen vaatii paitsi poliittisia päätöksiä, myös laajaa ymmärrystä ja koko yhteiskunnan ottamista mukaan työhön Jokainen voi osallistua omalta osaltaan. Siksikin keräämme jäseniltämme ehdotuksia ja ideoita siitä, kuinka voisimme sitoutua kestävään kehitykseen entistä paremmin: millaisia poliittisia ratkaisuja meidän tulisi edistää, millaisia konkreettisia tekoja meidän tulisi tehdä arjessamme ja miten puolueen toimintaa tulisi muokata”, Mykkänen kertoo.

Varsinainen sitoumus valmistellaan jäsenistöltä kesän aikana tulleiden ehdotusten pohjalta. Teemasta kiinnostuneet kokoomuslaiset pääsevät myöhemmin myös kommentoimaan esitystä ja vaikuttamaan sen lopulliseen muotoon.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kestävän kehityksen toimikunnan jäsen Lenita Toivakka pitää kokoomuksen päätöstä valmistella oma sitoumuksensa hienona asiana.

”Sitoumus 2050 on yksi keinoista, joilla toteutamme kansallisesti YK:n globaalia kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelmaa. On erittäin tärkeää, että kaikki yhteiskunnan toimijat osallistetaan ohjelman toteuttamiseen. Tämä on mainio esimerkki siitä.”

 

Kokoomuksen jäsenille on toimitettu linkki lomakkeeseen, jonka kautta voi jakaa ideansa kestävän kehityksen toimenpiteistä ja ilmoittautua mukaan valmistelutyöhön. Lisätietoja antaa puoluetoimistolla ohjelmapäällikkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.