Satonen: Hallituksen turvapaikkapoliittinen ohjelma askel oikeaan suuntaan

Hallituksen tänään julkistamalla turvapaikkapoliittisella toimenpideohjelmalla linjataan lukuisia tarpeellisia toimenpiteitä turvapaikkapolitiikan osalta.

Turvapaikanhakijoiden ennennäkemätön määrä vaatii uudenlaisia toimenpiteitä, jotta tilanne saadaan hallintaan. Hädänalaisia tulee auttaa ja keskittää resurssit heidän auttamiseensa, linjaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen.

Hallituksen tänään julkaisemalla turvapaikkapoliittisella toimenpideohjelmalla on linjattu useita uusia toimenpiteitä turvapaikkatilanteen hoitamiseen. Erityisesti turvapaikkahakemusten käsittelyprosessien tehostaminen, vastaanottotoiminnan kustannusten hillitseminen ja toimivan palautusjärjestelmän varmistaminen ovat tärkeitä linjanvetoja. Toimenpiteiden avulla pyritään varmistamaan, että jokainen hakemus saadaan nopeasti ja tehokkaasti käsitellyksi sekä resurssit parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetyiksi, Satonen muistuttaa.

”Tilanteen poikkeuksellisuus vaatii koko vastaanottoprosessin arviointia. Esimerkiksi vastaanottorahan suuruuden uudelleenarviointi muuttuneessa tilanteessa on tärkeä toimenpide. Kun kaikkien sosiaalietuuksien suuruuden arviointi on ollut keskustelussa, on vastaanottorahan suuruuden arvioiminen myös tarpeellista”, toteaa Satonen.

Tehokkaan ja toimivan turvapaikkaprosessin kannalta on tärkeätä huolehtia, että niin Venäjältä kuin muualtakin tulevat ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset saadaan käsiteltyä nopeutetussa menettelyssä. Tärkeätä on huolehtia, että erityisesti tällaisten tapausten osalta palauttaminen lähtömaahan toimii tehokkaasti, Satonen linjaa.

”Työt suojelua tarvitsevien kotoutumiseksi Suomeen tulee aloittaa mahdollisimman pian. Kotoutuminen on pitkä prosessi, johon tarvitaan resursseja vuosien ajan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä huolehtia, että suojelua tarvitseville saadaan päätös mahdollisimman nopeasti ja muiden osalta palautusprosessit toimimaan mahdollisimman tehokkaasti”, päättää Satonen.