Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistämiseksi haettava lisäkeinoja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen peräänkuuluttaa lisää ehdotuksia uudistuksiksi, jotka lisäävät Suomeen työtä ja edistävät talouskasvua. Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi torstaina 14.7. Porin Suomi-Areenassa kokoelman ehdotuksia, joiden tarkoituksena on edistää mahdollisuuksia saavuttaa hallituksen työllisyystavoitteet.

”Olemme esimerkiksi ehdottaneet kunnianhimoisempaa otetta taloushallinnon digitalisointiin, jotta rutiininomaisten töiden automatisoinnin kautta saataisiin säästöjä niin julkishallinnossa kuin yrityksissä. Asuntopolitiikassa ja asumisen verotuksessa olemme esittäneet uudistuksia, jotka helpottavat työn perässä muuttamista ja vauhdittavat asuntokauppaa. Ehdotuksia on myös Suomen startup-houkuttelevuuden paremman hyödyntämisen puolesta siten, että maahan tulevat nuoret ja innovatiiviset yrittäjät saisivat oleskelulupa-asiansa ja muun byrokratian kitkatta hoidetuksi”, Jokinen luettelee.

Jokisen mukaan uusien avausten tekeminen ei ole puolueille vain oikeus vaan myös velvollisuus.
”Suomi tarvitsee rohkeutta ja johtajuutta. Kansa on valinnut päättäjät ratkaisemaan Suomen ongelmia, eikä sitä vastuuta voi siirtää eteenpäin. Tavaksi on tullut kaikkien ideoiden alas ampuminen ilman yritystäkään käydä rakentavaa ja eteenpäin vievää keskustelua. Tästä haluamme omalta osaltamme päästä eroon ja tutkia ennakkoluulottomasti kaikkia sellaisia avauksia, jotka parantavat työteon kannustavuutta ja mahdollistavat yrityksille kasvun ja uuden työn luomisen”, Jokinen linjaa.

”Tärkeintä Kokoomukselle on Suomen talouden ja suomalaisten hyvinvoinnin pelastaminen. Se onnistuu vain, jos tähän maahan saadaan lisää työtä. Työmahdollisuuksien lisääminen on kaikkein eniten pieni- ja keskituloisten etujen mukaista”, Jokinen perustelee.