Kokoomuksen Risikko: Perustulokokeiluun tarvitaan osallistava elementti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti keskustelutilaisuuden sosiaaliturvan uudistamisesta ja perustulosta. Tilaisuudessa alustivat professori Olli Kangas Kelasta, professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta ja professori Markus Jäntti Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

– Perustulokokeiluun tarvitaan osallistava elementti. Päätavoite tietysti on se, että työikäiset ja työkykyiset ihmiset pääsevät työn syrjään kiinni, totesi varapuhemies Paula Risikko tilaisuudessa.

Risikko myös muistutti, että hallitusohjelmassa on sovittu vietävän osallistavaa sosiaaliturvaa eteenpäin. Risikko johtaa kokoomuksen perustulokokeilua ja sosiaaliturvan uudistamista pohtivaa työryhmää. Työryhmä pitää osallistavaa sosiaaliturvaa parhaana keinona kehittää sosiaaliturvaa perustulon suuntaan.

Osallistavaa sosiaaliturvaa analysoitiin myös Kelan perustulokokeilun esiselvityksessä. Selvityksessä todettiin, että sen hallinnollisten ongelmien takia osallistumistulomalli ei ole ihanteellisin perustulokokeilun vaihtoehto toteuttamiskelpoisuuden kannalta, eikä osittain vastikkeellisena mallina mahdollistaisi
myöskään määritelmällisen perustulon tutkimista.

– Ongelmat on tehty ratkaistaviksi. Osallistumiselementti on välttämätön, jos perustulokokeilusta halutaan edetä todelliseen sosiaaliturvan uudistamiseen. Nämä osallistavan osallistumistulon hallinnolliset ongelmat voidaan ratkaista, toteaa Risikko.

Osallistava sosiaaliturva pohjautuu A. B. Atkinsonin osallistumistuloajatteluun. Professorit Hiilamo ja Jäntti puhuivat tilaisuudessa Atkinsonin osallistumistulosta ja sen soveltamisesta Suomen sosiaaliturvajärjestelmään osallistavan sosiaaliturvan muodossa.