Kokoomuksen Risikko ja Sarkomaa: Hyvää työtä ihmisen valinnanvapauden eteen, professori Brommels!

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikko kehuvat tänään julkaistua professori Brommelsin johtaman valinnanvapaustyöryhmän väliraporttia.

 

”Väliraportti on professori Brommelsin työryhmältä hyvää työtä. Valinnanvapaus ottaa nyt selkeitä askelia eteenpäin. Valinnanvapaus on keskeinen osa sote-uudistusta. Ihmisten valinnanvapauden ydin on nykyistä nopeampi ja yhdenvertainen pääsy palveluihin sekä ihmiselle tärkeiden palveluiden laadun parantuminen”, sanovat kokoomusedustajat.

 

”Väliraportti ohjaa välillä sivuraiteille eksynyttä sotea olennaiseen eli ihmisiin ja heidän palveluihinsa. Kokoomus on puolustanut valinnanvapautta palveluiden takaamiseksi ja niin teemme jatkossakin”, Risikko ja Sarkomaa jatkavat.

 

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus malleista, joilla voidaan käytännössä toteuttaa asiakkaiden laaja valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallitus päätti viime syksynä, että tulevaisuudessa potilaalle taataan mahdollisuus valita, että hakeeko hän palvelut julkiselta, yksityiseltä vai kolmannen sektorin tuottajalta. Valinnanvapaus koskee pääsääntönä peruspalveluja ja soveltuvin osin erikoistason sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

 

”Valinnanvapauden keskeisenä tarkoituksena on turvata ihmisten tasa-arvoinen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Ihmisille laadukkaita palveluja nopeammin ja helpommin, kustanusvaikuttavuutta unohtamatta. Siinä on valinnanvapauden ja oikeastaan koko sote-uudistuksen ydin”, Risikko tiivistää.

 

”Tärkeää on valinnanvapauden ihmisten yhdenvertaisuutta edistävä vaikutus. Ihmiset vauvasta vaariin ja työttömästä toimitusjohtajaan asetetaan lompakon paksuudesta riippumatta samalle viivalle ja jokainen saa oikeuden valita hoitopaikkansa. Nykyisin tämä mahdollisuus on vain parempiosaisilla, joilla työterveyshuolto toimii tai sairasvakuutus kattaa kulut”, Sarkomaa muistuttaa.

Kokoomusedustajat pitävät hyvänä lähtökohtana, että professori Brommelsin ryhmän raportissa ovat mukana moniammatilliset kokonaisuudet valinnan kohteena. Suomen mallin on oltava edistyksellinen. Muut pohjoismaat ovat luoneet enemmän lääkärilähtöisiä malleja, mutta Suomen mallin tulee hyödyntää koko sote-henkilöstön osaamista.