Kokoomuksen kannat julkiseen keskusteluun leikkauslistoista

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto julkisti virkamiestyönä tekemänsä raportin julkisen talouden kestävyysvajeesta 10.12.2010. Arvio kestävyysvajeesta on linjassa mm. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n Suomen julkisesta taloudesta tekemien kestävyysarvioiden kanssa. Myös mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijat ottivat kantaa tulevan vaalikauden haasteisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nämä puheenvuorot ovat synnyttäneet vilkkaan julkisen keskustelun muun muassa leikkauslistoista.
Kokoomus kannattaa seuraavaa kolmea ensisijaista keinoa hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden turvaamiseksi: 1.) parempi työelämä, jossa jaksetaan tehdä nykyistä pidemmät työurat, joiden avulla keräämme hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemat veroeurot, 2.) kuntien määrää vähentävä ja menokasvua hillitsevä kuntareformi sekä julkisten palveluiden tuottavuuden parantaminen sekä 3.) kasvua ja työllisyyttä tukeva verouudistus.
Mitä paremmin näiden keinojen osalta onnistutaan, sitä pienemmäksi tarpeettomien menosäästöjen ja veronkiristysten määrä jää. Kokoomus ei kannata menoleikkauksia tai veronkiristyksiä, mutta on rehellistä todeta, että niihin joudutaan turvautumaan. Menosäästöt ja veronkiristykset on tehtävä harkiten ja kohdistaen. Kohteiden pitää olla sellaisia, että ne eivät ole kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta pois, eivätkä vaaranna kasvua ja suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.
Tulevina vuosina on tehtävä määrätietoisia toimia suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Kokoomuksella on ensi vaalikautta koskien kaksi kynnyskysymystä. Ensinnäkin kaikkein heikoimmissa asemassa olevilta ei pidä leikata. Toiseksi työn verotusta ei pidä ainakaan kiristää.
On tärkeää, että tämä työ tehdään huolella ja perusteellisesti. Vastuu vaihtoehtojen esittämisestä on puolueilla. Kokoomuksen mielestä on suotavaa, että puolueiden esittelemistä rehellisistä vaihtoehdoista käydään vilkasta ja kriittistäkin keskustelua.