Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Henkilöstö pidettävä mukana sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pidetään mukana sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa.

Uudistus vaatii vahvaa valtakunnallista ohjausta, mutta onnistunut siitä tulee ainoastaan siinä tapauksessa, että alan henkilöstö pääsee mukaan uudistustyöhön.

”Henkilöstön mukaan ottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää, sillä uudistuksen yhtenä tavoitteena on juuri koulutetun ammattihenkilöstön saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Ilman osaavia ammattilaisia jää uudistuksen tavoite paremmista palveluista toteutumatta”, totesi kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola Kokoomuksen ryhmäpuheessa keskiviikon sote-keskustelussa.

Laitinen-Pesola muistutti, että suuret ja kokonaisvaltaiset muutokset aiheuttavat aina epävarmuutta, mikä on inhimillistä.

”Tämä uudistus vaatii henkilöstöltä paljon, mutta se myös antaa. Uudistuksen ansioista sosiaalityöntekijät, lähihoitajat, lääkärit, sairaanhoitajat ja muut alojensa ammattilaiset saavat otettua kaiken osaamisensa käyttöön.”

Jatkossa voidaan rakentaa entistä suurempia monipuolista osaamista ja asiantuntemusta sisältäviä palvelukokonaisuuksia.

”On hyvä muistaa, että palveluiden saatavuudessa ei ole kyse vain lääkärille pääsystä vaan jatkossa yhä enemmän sekä terveydenhuollon että sosiaalialan muut ammattihenkilöt ovat avainasemassa asiakkaiden oikea-aikaisessa auttamisessa. Uudistus parantaa tuloksellista työnjakoa. Työtä voidaan tehdä vaikuttavammin juuri siellä missä sitä tarvitaan, ilman eri alojen siilojen muodostamia raja-aitoja. Tässä onnistuminen vaatii paljon myös johtamiselta.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä alleviivaa, että sote-ratkaisussa ei ensisijaisesti ole kysymys hallinnosta tai rakenteista, vaan siitä miten kansalaiset tarvitessaan saavat palveluita oikea-aikaisesti oikeassa paikassa. ”Kokoomukselle uudistuksessa tärkeintä on ihminen”, Laitinen-Pesola kiteytti.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä toimiva Laitinen-Pesola totesi ryhmäpuheessa, että tehty sote-ratkaisu antaa hyvät raamit näiden tavoitteiden saavuttamiselle.

”Vaikka saavutettu ratkaisu ei ole täydellinen, yhdessä tekemällä voimme saada aikaan meille suomalaisille parhaan mahdollisen. Uudistus tuo saman järjestäjän käsiin hoitoketjut perustason sote-palveluista erikoissairaanhoitoon. Samanaikaiset hoiva- ja terveyspalvelut yhdistyvät entistä saumattomammin. Huomion saavat järjestelmien raja-aitojen sijaan ihmisten tarpeet.”