Kataja: Kasvulla turvataan hyvinvointipalvelut

Eduskunnassa aloitettiin tiistaina valtion ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelu. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Sampsa Kataja korosti puheessaan kasvun merkitystä hyvinvointipalveluiden turvaamisessa.

– Tehokkainta hyvinvointipalveluiden turvaa budjetissa tuovat sen merkittävät kasvupanostukset. Suomalainen yritteliäisyys ja työ ovat viime kädessä edellytys koko hyvinvointiyhteiskunnalle. Ilman sanalla sanoen talouskasvua leikkaukset ja veronkorotukset ovat huutamista tuuleen, Kataja korosti.

Kataja muistutti eduskuntaa siitä, että hyvinvointipavelujen turvaaminen tulee olla päämääränä myös kuntatasolla.

– Tässä salissa on herättävä siihen, että monen kunnan veroprosentti on lähivuosina kolmekymmentä ja eläkemaksuissa odottaa vielä kolmen prosentin lisäpaine. Jokainen ymmärtää, miltä tämä yhtälö näyttää palkkakuitissa. Viidessätoista vuodessa terveyspalvelujen tarve puolitoistakertaistuu ja sosiaalimenot tuplaantuvat. Kun työikäisen väestön osuus laskee, tulopohja romahtaa, Kataja sanoi.

Katajan puhe kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksella on yksi selkeä päämäärä ylitse muiden. Se on hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen myös tuleville sukupolville.

Matkalla päämääräämme harha-askeleiden riski on todellinen – varsinkin näin vaalien lähestyessä. Moni haluaa unohtaa, että velkaannumme yhä seitsemän miljardin euron vuosivauhdilla. Moni haluaa kiertää vastuun ja syödä lastemme lautasilta. Me kokoomuslaiset kannamme vastuumme tänään. Tämä näkyy siinä, että olemme sitoutuneet yhteensä viiden miljardin euron sopeutustoimiin. Sopeutus tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ? heikoimmassa asemassa olevilta ei leikata. Ne joilla siihen on mahdollisuus, ottavat kantaakseen suuremman taakan. Tämä on vastuullista markkinataloutta. Kataisen hallitus toimii kuin opettaa.

Arvoisa puhemies,

Tehokkainta hyvinvointipalveluiden turvaa budjetissa tuovat sen merkittävät kasvupanostukset. Suomalainen yritteliäisyys ja työ ovat viime kädessä edellytys koko hyvinvointiyhteiskunnalle. Ilman työtä, yrittäjiä ja taloudellista toimeliaisuutta ? sanalla sanoen talouskasvua ? leikkaukset ja veronkorotukset ovat huutamista tuuleen. Mahtavaa, että tämä on nyt ymmärretty salin kaikilla laidoilla. Kiitos ministeri Häkämies, hyvää työtä!

Suomen elinehto on tulevaisuudessakin vienti ja sen mahdollistava korkea osaaminen. Siksi on oikein, että kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten vienninrahoitusta lisätään. On oikein, että tutkimus- ja kehitystoiminnan kannustimella vauhditetaan innovaatiotoimintaa ja luodaan uusia nimenomaan korkean osaamisen työpaikkoja. On oikein, että kannustetaan suomalaisia rahoittamaan suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä. Pääomasijoittamisen verokannustimet ovat ilonaihe myös suurimmalle osalle meistä, jotka eivät itse voi näitä sijoituksia tehdä. Me pääsemme nauttimaan kasvun hedelmistä.

Arvoisa puhemies,

Maailma muuttuu nopeasti ja hallitus on ilmoittanut olevansa valmis reagoimaan. Vaikka uusi kasvu ja uudet innovaatiot ovat mahdollisuus, jo olemassa olevasta hyvästäkin kannattaa pitää kiinni. Aina suomalainen kilpailukyky ei ole riittänyt. Yritykset ovat muuttaneet Suomesta ja tehtaita on suljettu. Hallituksen on toimittava niin, etteivät työpaikat jatka pakoaan ulkomaille. Uusia investointeja tarvitaan. Yksi osoitus tarvittavasta reagointikyvystä on päätös lievittää rikkidirektiivistä aiheutuvia ongelmia suomalaiselle työllisyydelle. Toinen esimerkki on, kuinka äkillisen rakennemuutoksen alueista pidetään huolta.

Suomi ei voi pistää päätään pensaaseen, kun naapurimaa Ruotsi alentaa yhteisöveronsa alle Suomen tason. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Suomi on kilpailukykyinen maa yrittää, investoida, työllistää ja jopa tehdä tulosta, joka lopulta koituu meidän kaikkien eduksi. Suomella on oltava rohkeutta etsiä uusia polkuja kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Näin on tehtävä viimeistään, kun hallitus kokoontuu puoliväliriiheensä. Suomalaisella duunarilla ei ole varaa odottaa.

Ruotsin esimerkki on vain jäävuoren huippu. Niin Virossa kuin Saksassakin on pystytty tarttumaan härkää sarvista. Voimme sorvata kaikenlaisia vähennyksiä ja tukia ? jotka sinänsä ovat hyödyksi ? mutta jos työpaikat jatkavat muuttoaan muualle, on meidän ryhdyttävä tosi toimiin. Jos joku, niin kuuden puolueen laaja-alainen hallitus siihen varmasti kykenee. Oppositiollakin on toivottavasti tähän paljon annettavaa.

Arvoisa puhemies,

Erityisen ylpeä kokoomuksen eduskuntaryhmä on siitä, että hallitus haluaa jokaisen suomalaisen nuoren mukaan tulevaisuutemme rakentamiseen. Tämä tapahtuu nuorten yhteiskuntatakuulla. Suomessa on 40 000 kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta. Käytännössä voidaan puhua kokonaisesta ikäluokasta. Pienelläkin parannuksella olisi valtava vaikutus työurien pituuteen, puhumattakaan sen merkityksestä nuorelle itselleen. Tähän kannattaa käyttää kaikki mahdolliset voimavarat.

Nyt toteutuva yhteiskuntatakuu jatkaa tulevaisuusotetta, joka aloitettiin jo perusopetus paremmaksi ohjelman kautta, kun kokoomusministerien johdolla päätettiin lisätä tukiopetusta ja pienentää ryhmäkokoja. Tämä ohjelma jatkuu. Etsivään nuorisotyöhön esitetään siihenkin yhä lisää määrärahoja. Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen on osa samaa tarinaa. Nuorisotakuun myötä jokaiselle nuorelle halutaan taata oikea polku työelämään tai sopivaan koulutukseen. Kataisen hallitus on ottanut tosissaan sen viestin, jonka ennen viime vaaleja esitimme. Nuorissa on tulevaisuus, myös meidän harmaantuvien tulevaisuus.

Arvoisa puhemies,

Iloitsemme ministeri Risikon lempilapsen, vanhuspalvelulain toteutumisesta. Laki on kädenojennus niille sukupolville, jotka rakensivat hyvinvointiyhteiskunnan. He ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.

Jokainen meistä haluaa viettää vanhuutensa omaistensa lähellä. Kaikki omaishoitajat tarvitsevat tukea jaksaakseen. Tälle tärkeälle ja arvokkaalle työlle annetaan tunnustusta myös talousarvioesityksessä. Vanhuspalvelulain sisällön suhteen järki on voittanut, ohjaava sana on laatu.

Arvoisa puhemies,

Suurin osa meistä edustajista on jäseniä myös omien kuntiemme valtuustoissa. Vain puolet julkisesta taloudesta on valtion ohjauksessa, loppu päätetään kunnissa. Siksi Kataisen hallituksen hyvinvointipalvelujen turvaamisen päämäärä on oltava päämäärä myös kunnissa.

Tässä salissa on herättävä siihen, että monen kunnan veroprosentti on lähivuosina kolmekymmentä ja eläkemaksuissa odottaa vielä kolmen prosentin lisäpaine. Jokainen ymmärtää, miltä tämä yhtälö näyttää palkkakuitissa. Viidessätoista vuodessa terveyspalvelujen tarve puolitoistakertaistuu ja sosiaalimenot tuplaantuvat. Kun työikäisen väestön osuus laskee, tulopohja romahtaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa kaiken tukensa hallituksen kuntauudistukselle. Ministeri Virkkunen on oikealla tiellä. Me emme saa antaa lyhytnäköisen politikoinnin estää kaikkien suomalaisten yhdenvertaisten hyvinvointipalvelujen toteutumista.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä budjetin painopisteet on valittu oikein. Tasapainotamme taloutta, rakennamme uutta kasvua ja panostamme nuoriin ja ikäihmisiin.

Päämäärämme, hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen, edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta rohkeutta tehdä yhä uusia päätöksiä kun niiden aika on.