Katainen: Suomi tarvitsee elin­voimai­semmat kunnat

Sunnuntaina käydään historiallisen tärkeät kunnallisvaalit. Valittavat kunnanvaltuustot joutuvat etsimään ratkaisuja siihen, miten peruspalvelut turvataan. Kyse on siitä, miten Turussa, Kajaanissa tai vaikkapa Kiuruvedellä kyetään järjestämään laadukkaat palvelut vielä kymmenen ja kahdenkymmenenkin vuoden päästä.

Kokoomukselle kunnallisten palveluiden turvaaminen on näiden vaalien tärkein tavoite. Haluamme pitää huolta siitä, että terveyskeskuslääkärille pääsee kohtuullisessa ajassa, omaishoitajat saavat tukipalvelunsa ja lapset saavat laadukasta opetusta.

Palveluiden turvaaminen edellyttää kuitenkin uudistumista. Nykymenolla emme voi jatkaa. Kun maailma ympärillämme muuttuu, myös meidän on osattava muuttua. Tarvitsemme Suomiuudistuksen!

Muutosvoimat haastavat kuntia

Ensimmäinen meitä haastava muutosvoima on väestön ikääntyminen. On aivan valtavan hieno asia, että me suomalaiset elämme terveenä nykyistä pidempään. Seniorikansalaiset ovat osaltaan rakentaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Ikäihmiset ovat maallemme tärkeä voimavara. Nämä ikäpolvet ovat ansainneet laadukkaat palvelut ja laadukasta hoivaa.

Väestön ikääntyessä hyvinvointipalveluiden tarve kuitenkin kasvaa voimakkaasti. Samalla useimpien kuntien tulovirta hiipuu. Kun eläke on pienempi kuin palkka, siitä myös maksetaan kunnalle vähemmän veroa. Työikäisten määrä Suomessa on kääntynyt laskuun.

Toinen Suomea haastava muutos on talouden rakennemuutos. Tulevina vuosina taloutemme pohja uhkaa heikentyä. Kun työikäisiä on vähemmän, myös tehdyn työn määrä uhkaa kääntyä laskuun. Samalla palveluiden osuus taloudesta kasvaa. Tämä tarkoittaa hitaampaa tuottavuuden kasvua ja siten hitaampaa talouskasvua ja vähemmän uusia työpaikkoja.

Suomessa häviää ja syntyy vuodesta riippuen noin 200 000 työpaikkaa joka vuosi. Nyt saldo on miinusmerkkinen: uusia työpaikkoja syntyy vähemmän kuin niitä häviää. Suomen elinvoimaisuuden avainkysymys on se, syntyykö häviävien työpaikkojen tilalle uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä.

Tarvitsemme nykyistä elinvoimaisempia kuntia, jotka kykenevät panostamaan palveluihin ja samalla luomaan uusia työpaikkoja. Harteikkaammat kunnat voivat olla aluepolitiikan ja elinkeinopolitiikan moottoreita omalla alueellaan. Kuntaliitosten myötä syntynyt uusi Oulu on tästä innostava esimerkki: siellä on koottu voimavaroja yhteen ja kyetty houkuttelemaan koko alueelle uusia yrityksiä ja siten uusia työpaikkoja.

Uudistumista tarvitaan

Näiden väistämättömien muutosvoimien edessä meidän on tehtävä valinta: pidämmekö kiinni vanhasta vai uskallammeko uudistua?

Yksi vaihtoehto on pitää kiinni nykyisistä rakenteista ja asettua neliraajajarrutukseen muutoksen edessä. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi palveluiden karsimista, jatkuvia kunnallisveron korotuksia ja kuntien velkaantumista. Tämän tien päässä olisi hyvinvointiyhteiskunnan alasajo.

Kokoomuksen vaihtoehto on uudistaa suomalaisia kuntia ja tapoja tuottaa palveluita, jotta meille kaikille tärkeät hyvinvointipalvelut voidaan turvata.

Näissä kuntavaaleissa on vastakkain kaksi erilaista mallia uudistaa suomalaisia kuntia.

Keskustan vaihtoehto on malli, joka keskittäisi suuren osan palveluista maakunnan päätettäväksi. Keskusta ottaisi pois rahalla mitaten reilusti yli puolet kuntien tehtävistä ja keskittäisi päätöksenteon maakuntakeskuksiin.

Kokoomuksen vaihtoehto on vahvistaa suomalaisia kuntia siten, että ne kykenevät jatkossakin järjestämään kunnalliset peruspalvelut. Haluamme pitää kiinni siitä, että oma kotikunta päättää palveluista, kerää verot ja myös päättää verovarojen käytöstä.

Kokoomus ei halua luoda uutta byrokratiaa, uutta hallintoa, uusia vaaleja emmekä uusia veroja, vaan laittaa voimavarat virastoista terveyskeskuksiin ja kouluihin. Lisää käsiä tarvitaan ikäihmisten hoitokoteihin ja terveyskeskuksiin, ei maakunnanvirastoihin.

Vahvemmat kunnat tarkoittavat parempia palveluita

Vahvemmat kunnat tarkoittavat parempia palveluita. Suurempi kunta pystyy tuottamaan palvelut itse tai niin halutessaan ostamaan osan järjestöiltä ja yrityksiltä. Pieni kunta on helposti yksittäisten yritysten armoilla. Kuntauudistuksella vahvistetaan kuntapäättäjien mahdollisuuksia itse arvioida, miten palvelut voidaan kaikkein laadukkaimmin tuottaa.

Näissä vaaleissa on siis valinnan paikka. Valitsemmeko valtuustoihin tulevaisuuteen luottavia suomalaisia, jotka ovat valmiita uudistamaan Suomen kuntia? Toinen vaihtoehto on sulkea silmämme ympärillämme tapahtuvilta muutoksilta ja ripustautua rapistuviin rakenteisiin.

Kuntiin tarvitaan Suomiuudistajia. Valitsemalla kunnanvaltuustoihin uudistusmielisiä ja tulevaisuudenuskoisia suomalaisia pidämme huolen siitä, että oma kotikunta ja koko Suomi pärjää entistä paremmin ja hyvinvointipalvelut kyetään turvaamaan myös tuleville vuosikymmenille.

Olen kiertänyt vaalikampanjan aikana eri puolilla Suomea ja tunnelma on joka puolella ollut aivan valtavan hyvä! Lauantaina tapasin kansalaisia Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Espoossa, Kauniaisissa ja Nurmijärvellä. On ollut ilo nähdä, kuinka innostuneita ja kiinnostuneita ihmiset ovat olleet kuntansa asioista ja kuinka erinomaisia ajatuksia heillä on ollut kuntansa uudistamiseksi. Suomiuudistus tehdään yhdessä!