Katainen: Nyt vaaditaan lujuutta, määrätietoisuutta, vastuuntuntoisuutta ja harkitsevaisuutta

Hallitus haluaa vahvistaa suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointimallia. Siinä yhdistyvät globaali, kilpailukykyinen ja avoin talous sekä välittävä ja tasa-arvoinen sivistysyhteiskunta. Molemmat puolet tarvitaan ? ilman toista toinenkaan ei pärjää. Avoin, kilpailukykyinen ja globaalisti toimiva talous on riittävän tuottoisa, jotta laadukkaat, mutta hintavat palvelut ja tulonsiirrot voidaan rahoittaa. Tasa-arvoa lisäävät palvelut ja tulonsiirrot puolestaan takaavat sivistyksen, osaamisen, terveyden ja sen, että kaikki saavat yhtäläisen mahdollisuuden. Tämä tuo luottamusta ihmisten välille ja jokaiselle omaan tulevaisuuteensa.

Tällaisen kovissakin paikoissa koetellun mallin on osattava myös uusiutua. Menneeseen ei kannata hirttäytyä, sillä maailma muuttuu koko ajan. Meidän on löydettävä ne henkiset ajurit, jotka synnyttävät uutta ja auttavat menestymään globaalissa taloudessa. Laadukas koulutus, kilpaileva tutkimus, ahkeruuteen ja riskinottoon kannustava verotus, turvalliset ja joustavat työmarkkinat sekä luottamus sääntöjen pitävyyteen ovat muiden tekijöiden ohella asioita, jotka ovat keskeisiä menestyksen tekijöitä.

Olemme jälleen tilanteessa, missä vaaditaan samaa lujuutta, määrätietoisuutta, vastuuntuntoisuutta ja harkitsevaisuutta. Suomi ei pärjää siksi, että se on Suomi, vaan siksi, että suomalaiset kykenevät tekemään oikeita, joskus vaikeita päätöksiä. Teot ovat kauneinta puhetta.


Kuvat