Jyrki Katainen Savon Sanomissa: Monikulttuurinen Suomi

Väestömme vanhenee nopeasti ja tarvitsemme uusia tekijöitä tulevina vuosikymmeninä. Suomeen saa ja pitääkin tulla muualta töitä tekemään samoilla reiluilla pelisäännöillä kuin suomalaisten. Monikulttuurisuutemme kasvaa myös humaanin vastuunkannon myötä. Otamme Suomeen osuuden maailman sotien ja luonnonkatastrofien aiheuttamista pakolaisista. Myös turvapaikkaa saa täältä hakea. Autamme niitä, joiden henki tai turvallisuus on uhattuna vainon takia.

Myönteinen suhtautuminen ei saa olla sinisilmäisyyttä. Maahanmuuttokäytännöissä ja kotouttamisessa pitää käyttää maalaisjärkeä. Esimerkiksi turvapaikkakäytäntömme eivät saa houkutella perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin. Muuten menetämme käsittelyaikaa ja paikkoja todellista ja suurempaa hätää kärsiviltä.
Meidän on järjestettävä laadukas ja riittävä koulutus kielen ja kulttuurimme saralla. Uusien suomalaisten pitää pärjätä yhteiskunnassamme. Se on kaikkien etu.  Myös suomalainen lainsäädäntö ja työelämän pelisäännöt koskevat kaikkia tänne tulevia. Samat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat kaikille täällä asuville. Myös epäkohtiin ja väärinkäytöksiin on puututtava viivyttelemättä.
Harmaata taloutta torjutaan
Työmarkkinatkaan eivät ole nollasummapeliä, jossa tänne töihin tuleva veisi työn suomalaiselta. Byrokraattisen työvoiman tarveharkinnan sijaan onkin oleellisempaa valvoa, että Suomessa noudatetaan suomalaisia työehtoja.
Olemmekin keskittyneet harmaan talouden torjuntaan. Verohallinnon yhteyteen perustetaan harmaan talouden selvityskeskus ja talousrikosten käsittelyyn tulee ensi vuonna lisää resursseja. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otetaan käyttöön huhtikuussa 2011. Oppositiosta esitetyt väitteet, että hallitus tai Kokoomus haluaisi luoda ?kahdet työmarkkinat? ovat käsittämättömiä. Vaikka vaalit lähestyvätkin, joku tolkku pitäisi puheissa olla.
 
Autetaan oikeasti hädänalaisia
Kehitysyhteistyön määrärahoja on nostettu tällä vaalikaudella yli miljardiin euroon. Kaikkea hätää tai ongelmia voi poistaa lähtömaissa. On myös sellaisia maita, joiden kansalaisten vainoa ei kehitysavulla voida lopettaa. Aidosti suojelun tarpeessa olevalla ihmisellä on oikeus tulla Suomeen hakemaan turvaa. Järjestelmämme ongelmiin puuttumalla voimme keskittää resurssit eniten apua tarvitsevista huolehtimiseen.
Perheenyhdistämishakemukset ovat lisääntyneet nopeasti. Elokuussa päätöstä odotti lähes 5 000 pelkästään somalialaisten perhesidehakemusta. Viime vuonna somalialaisten perhesiteen perusteella tekemistä oleskelulupahakemuksista puolet todettiin perusteettomaksi. Järjestelmää muuttamalla karsimme perusteettomat hakemukset ja pystymme auttamaan aitoja tapauksia.
Lakia muutettiinkin tänä syksynä siten, että perheenyhdistäminen edellyttää jatkossa turvattua toimeentuloa jos perhe on muodostettu vasta Suomeen tulon jälkeen. Tavallisin tilanne on avioliiton solmiminen. Kasvattilapselta vaaditaan jatkossa luotettava selvitys siitä, että Suomessa oleskeleva perheenkokoaja on tosiasiallisesti ollut hänen huoltajansa. Oleskelulupaa perhesiteen perusteella ei myönnetä, jos perheenkokoajan oma lupa perustuu hänen antamiinsa vääriin tietoihin. Seuraava uudistus tulee koskemaan sitä, että perheenyhdistämisten matkakustannuksiin ovat oikeutettuja vain kiintiöpakolaisten omaiset.
Jotkut turvapaikanhakijat hävittävät passinsa, jotta hakemuksen käsittelyaika pitkittyisi. Turvapaikanhakijan oikeus työntekoon muuttui tavalla, joka kannustaa hakijoita esittämään passin tai muun matkustusasiakirjan. Vaikka uudistus hidastaa passitta saapuvien siirtymistä työelämään, se helpottaa viranomaisten työtä ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä.
EU-kansalaiset eivät turvapaikan tarpeessa
Suomi katsoo EU-maat turvallisiksi lähtömaiksi, joten käytännössä kaikki hakemukset hylätään perusteettomina. Perusteettomienkin hakemusten jättäjille maksettiin ennen toimeentulotukea ja muita etuuksia. Johtuen useamman kuukauden käsittelyajoista, menettelyämme saatettiin käyttää perusteettomasti hyväksi. Hallituksen tehostustoimien ansiosta turvapaikkaa hakevat EU-kansalaiset saavat jatkossa päätöksen muutamassa päivässä. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet EU-kansalaiset eivät enää saa toimeentulotukea ja muita vastaanottopalveluita. Tämä on viime kesästä lähtien vähentänyt EU-kansalaisten turvapaikkahakemuksia Suomeen.
Turvapaikanhakijoiden toimeentulotukea on muutenkin kohdistettu rahan sijasta ylläpitoon. Hallitus on muuttanut säännöksiä niin, että turvapaikanhakijat saavat suuremman osan toimeentulotuesta tavaroina ja palveluina, jolloin tuki voidaan paremmin suhteuttaa todelliseen tarpeeseen.
Maahanmuutto on myönteinen asia. Meidän pitää kuitenkin keskustella myös maahanmuuton ongelmista avoimesti. Vain siten ne voidaan korjata ajoissa. Monikulttuurisemman ja kansainvälisemmän Suomen rakentamiseksi on pidettävä maalaisjärki kädessä. Siten Suomesta voidaan tehdä suvaitsevainen ja moniarvoinen maa, jossa kaikkien on hyvä elää.

[Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 10.10.2010]